Archive plan search

 • București Datacentre
  • Arhivele Naționale ale României
   • ARGEȘ
   • BRĂILA
   • BUCUREȘTI - Central
    • BU-B Biblioteca SANIC
    • BU-F-00001 Divanul Săvârşitor din Ţara Românească (1804-1831)
    • BU-F-00005 Documente diplomatice (1626-1847)
    • BU-F-00006 Isprăvnicatul judeţului Râmnicu-Sărat (1828-1830)
    • BU-F-00007 Isprăvnicatul judeţului Buzău (1828-1831)
    • BU-F-00008 Isprăvnicatul judeţului Brăila (1828-1830)
    • BU-F-00009 Isprăvnicatul judeţului Argeş (1828-1831)
    • BU-F-00010 Isprăvnicatul judeţului Valahia Mică (1830-1831)
    • BU-F-00011 Isprăvnicatul judeţului Muscel (1822-1831)
    • BU-F-00012 Isprăvnicatul judeţului Vâlcea (1830-1831)
    • BU-F-00014 Isprăvnicatul judeţului Dolj (1830-1831)
    • BU-F-00015 Isprăvnicatul judeţului Prahova (1825-1830)
    • BU-F-00016 Isprăvnicatul judeţului Dâmboviţa (1828-1831)
    • BU-F-00017 Isprăvnicatul judeţului Romanaţi (1828-1830)
    • BU-F-00018 Obişnuita Obştească Adunare a Ţării Româneşti (1825-1858)
    • BU-F-00019 Ministerul Finanţelor, Visteria Ţării Româneşti, Departamentul Visteriei (1827-1966)
    • BU-F-00020 Isprăvnicatul judeţului Ilfov (1822-1831)
    • BU-F-00022 Isprăvnicatul judeţului Vlaşca (1828-1831)
    • BU-F-00023 Isprăvnicatul judeţului Olt (1828-1831)
    • BU-F-00024 Isprăvnicatul judeţului Teleorman (1828-1831)
    • BU-F-00026 Isprăvnicatul judeţului Valahia Mare (1828-1831)
    • BU-F-00027 Isprăvnicatul judeţului Saac (1828-1831)
    • BU-F-00028 Isprăvnicatul judeţului Mehedinţi (1828-1831)
    • BU-F-00030 Isprăvnicatul judeţului Gorj (1830-1831)
    • BU-F-00031 Eforia caselor făcătoare de bine (1832-1839)
    • BU-F-00032 Eforia Spitalelor Civile (1831-1948)
    • BU-F-00033 Ministerul de Interne (1828-1971)
    • BU-F-00034 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1820-1951)
    • BU-F-00040 Înalta Curte. Secţia Civilă şi Criminală (1831-1862)
    • BU-F-00041 Înaltul Divan (1831-1846)
    • BU-F-00043 Ministerul Justiţiei (1823-1969)
    • BU-F-00044 Departamentul Spătăriei (1805-1855)
    • BU-F-00045 Înalta Curte de Revizie (1832-1841)
    • BU-F-00046 Direcţia Poştelor şi Telegrafelor (1822-1888)
    • BU-F-00051 Eforia Indemnizaţiilor, Compensaţiilor şi Pensiilor (1831-1860)
    • BU-F-00052 Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă (1831-1948)
    • BU-F-00053 Catagrafii şi Catastişe (de scutelnici), I, II (1818-1870)
    • BU-F-00062 OBŞTEASCA EPITROPIE (1824-1877)
    • BU-F-00064 EPISCOPIA Buzău (1602-1891)
    • BU-F-00065 MITROPOLIA Ţării Româneşti (1601-1890)
    • BU-F-00067 Comisia Documentală (1841-1864)
    • BU-F-00068 MĂNĂSTIREA Vieroşu (1602-1878)
    • BU-F-00069 MĂNĂSTIREA Polovraci (1603-1882)
    • BU-F-00070 MĂNĂSTIREA Brânoveni şi Mamul (1600-1896)
    • BU-F-00071 MĂNĂSTIREA Hurezi (1602-1866)
    • BU-F-00072 MĂNĂSTIREA Câmpulung (1593-1890)
    • BU-F-00086 MĂNĂSTIREA Mamul (1843-1876)
    • BU-F-00114 MĂNĂSTIREA Tismana (1602-1880)
    • BU-F-00117 MĂNĂSTIREA Râncăciov (1611-1873)
    • BU-F-00118 MĂNĂSTIREA Bistriţa din Ţara Românească (1604-1902)
    • BU-F-00119 MĂNĂSTIREA Cozia (1602-1880)
    • BU-F-00120 MĂNĂSTIREA Govora (1610-1868)
    • BU-F-00121 Şcoala Ionaşcu din Slatina (1628-1863)
    • BU-F-00131 MĂNĂSTIREA Căluiu (1604-1887)
    • BU-F-00132 MĂNĂSTIREA Glavacioc (1601-1881)
    • BU-F-00133 MĂNĂSTIREA Radu-Vodă (1600-1882)
    • BU-F-00134 MĂNĂSTIREA Văcăreşti (1655-1886)
    • BU-F-00135 MĂNĂSTIREA Dintr-un lemn (1603-1883)
    • BU-F-00136 MĂNĂSTIREA Snagov (1618-1872)
    • BU-F-00137 MĂNĂSTIREA Pantelimon (1821-1865)
    • BU-F-00138 EPISCOPIA Râmnic (1602-1879)
    • BU-F-00140 SCHITUL Trivale (1617-1872)
    • BU-F-00141 MĂNĂSTIREA Cobia (1715-1861)
    • BU-F-00146 MĂNĂSTIREA Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti (1732-1873)
    • BU-F-00147 MĂNĂSTIREA Sf. Ioan din Focşani (1622-1873)
    • BU-F-00149 MĂNĂSTIREA Târgşor (1842-1861)
    • BU-F-00150 MĂNĂSTIREA Spirea din Deal (1719-1865)
    • BU-F-00151 MĂNĂSTIREA Sărindar (1611-1873)
    • BU-F-00152 MĂNĂSTIREA Ghighiu (1610-1882)
    • BU-F-00155 MĂNĂSTIREA Mărcuţa (1601-1871)
    • BU-F-00157 MĂNĂSTIREA Cotroceni (1601-1888)
    • BU-F-00158 MĂNĂSTIREA Sfântul Gheorghe Nou - Bucureşti (1612-1883)
    • BU-F-00159 MĂNĂSTIREA Gruiu (1650-1873)
    • BU-F-00160 MĂNĂSTIREA Plătăreşti (1684-1890)
    • BU-F-00161 SCHITUL Negoeşti (1699-1873)
    • BU-F-00162 MĂNĂSTIREA Răzvan (1793-1886)
    • BU-F-00166 MĂNĂSTIREA Sf. Sava din Bucureşti (1654-1870)
    • BU-F-00167 MĂNĂSTIREA Zlătari (1601-1873)
    • BU-F-00168 MĂNĂSTIREA Sf. Ecaterina (1608-1873)
    • BU-F-00169 MĂNĂSTIREA Sf. Apostoli (1605-1888)
    • BU-F-00170 MANASTIREA Mărgineni (1489-1864)
    • BU-F-00171 MĂNĂSTIREA Clocociov (1615-1885)
    • BU-F-00172 MĂNĂSTIREA Golgota - Ţara Românească (1602-1870)
    • BU-F-00174 MĂNĂSTIREA Hotărani (1613-1871)
    • BU-F-00175 MĂNĂSTIREA Jitia (1607-1873)
    • BU-F-00176 MĂNĂSTIREA Râmnicu-Sărat (1577-1873)
    • BU-F-00177 MĂNĂSTIREA Comana (1705-1889)
    • BU-F-00178 MĂNĂSTIREA Stavropoleos (1600-1869)
    • BU-F-00180 MĂNĂSTIREA Mislea (1620-1890)
    • BU-F-00183 SCHITUL Ciolanul (1644-1888)
    • BU-F-00184 MĂNĂSTIREA Mihai-Vodă (1605-1890)
    • BU-F-00185 MĂNĂSTIREA Bradu, Hanu Greci, Codreni (1608-1882)
    • BU-F-00186 MĂNĂSTIREA Plumbuita (1564-1883)
    • BU-F-00187 MĂNĂSTIREA Sf. Ioan din Bucureşti (1601-1873)
    • BU-F-00188 MĂNĂSTIREA Banu (1598-1890)
    • BU-F-00189 MĂNĂSTIREA Baia de Aramă (1607-1880)
    • BU-F-00190 MĂNĂSTIREA Valea (1617-1872)
    • BU-F-00191 MĂNĂSTIREA Nucet (1601-1873)
    • BU-F-00192 SCHITUL Apostolache, m-rea Slobozia lui Enache (1606-1881)
    • BU-F-00193 MĂNĂSTIREA Căscioarele (1629-1885)
    • Open the next 100 entries ... (another 862 entries)
    • Go to the last entry ...
   • BUCUREȘTI - Municipiu
   • BUZĂU
   • CĂLĂRAȘI
   • CONSTANȚA
   • DÂMBOVIȚA
   • DOLJ
   • GALAȚI
   • GIURGIU
   • GORJ
   • IALOMIȚA
   • ILFOV
   • MEHEDINŢI
   • OLT
   • PRAHOVA
   • TELEORMAN
   • TULCEA
   • VÂLCEA


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București