BUCUREȘTI - Central (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-BU
Title:BUCUREȘTI - Central
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naţionale - Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale
Alte forme ale numelui:S.A.N.I.C.
Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale (D.A.N.I.C.)
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură centrală a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:B-dul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050013
Nr. telefon:+4 021 / 3131908 direct şi + 4 021 / 3037080 interior 15799 (şef serviciu)
+4 021/313 92 95 direct şi +4 021/303 70 80 interior 15787 (Biroul de Relaţii cu Publicul)
+4 021/303 70 80 interior 15878, 15879 (Sala de studiu)
Adresa e-mail:cereri.an@mai.gov.ro
salastudiu.an@mai.gov.ro
Persoane de contact:şef serviciu, dr. Liviu-Daniel Grigorescu
şef Birou de Relaţii cu Publicul, Rodica Neagu
coordonator Sala de Studiu, Claudiu Turcitu
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Începuturile existenţei Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (S.A.N.I.C.), chiar dacă nu în forma şi titulatura actuală, sunt contemporane cu crearea instituţiei Arhivelor Statului, la începutul veacului al XIX-lea. Iniţial a existat doar o Secţiune istorică în ansamblul Arhivelor Statului, care se ocupa cu „primirea hârtiilor şi regularizarea lor”. Treptat, pe măsură ce numărul documentelor încredinţate spre administrare Arhivelor Statului devine din ce în ce mai mare, acesta impunând şi o diversificare a operaţiunilor arhivistice, sunt redactate regulamente de organizare, menite a răspunde unei mai bune gestionări şi prelucrări a documentelor depuse spre păstrare la Arhivele Statului. Prin întregirea fondului arhivistic cu documente provenite din noile provinciile româneşti, în urma unificării politice a statului român din anul 1918, în conformitate cu articolul 12 din Legea privind organizarea Arhivelor Statului, adoptată în 1925, Arhivele Istorice din Bucureşti, alături de cele din Iaşi, Cluj, Chişinău, Cernăuţi dobândesc rangul de Arhive Centrale. In anii de dictatură comunistă ce au urmat celui de-al doilea război mondial, reglementările privind organizarea si structura arhivelor istorice centrale – Decretul nr. 17, din 27 ianuarie 1951, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 472, din 29 mai 1951, Decretul nr. 353, din 1957, Decretul nr. 471 din 1971 – au influenţat activitatea arhivistică prin introducerea modelului centralizat, de inspiraţie sovietică. Astfel, arhivele centrale vor cunoaşte amprenta nefastă a ideologiei regimului comunist. În 1985, sediul Arhivelor Statului, aflat în incinta mânăstirii Mihai Vodă, ctitorie a lui Mihai Viteazul, a fost demolat, iar materialul arhivistic, transferat în actualul sediu al Arhivelor Naţionale. După 1990 şi până în prezent, Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale (SANIC) funcţionează ca structură centrală a Arhivelor Naţionale din România.
Atribuții/sursele de autoritate:Atribuţiile S.A.N.I.C., prevăzute în Legea nr. 16/1996, republicată, vizează toate domeniile de activitate specifice Arhivelor Naţionale, respectiv: preluarea, prelucrarea şi administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional, asigurarea accesului la aceste documente, eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, a còpiilor, certificatelor şi extraselor de pe documentele cu valoare practică, asigurarea asistenţei de specialitate la creatorii de documente din sistemul administraţiei centrale, utilizarea documentelor istorice în scopuri ştiinţifice (elaborarea de ediţii de documente, cataloage, albume etc.).
Arhiva curentă și politica de colectare:Conform Legii nr. 16/1996, republicată, S.A.N.I.C. preia de la creatori și deținatori documentele cu valoare istorică, după cum urmează:
- documente scrise, după 30 de ani de la crearea lor;
- acte de stare civilă - după 100 de ani de la întocmirea lor;
- matrice sigilare confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completă a unităţii, după scoaterea lor din uz etc.
Fonduri și colecții deținute:Prin administrarea unei parţi însemnate a Fondului Arhivistic Naţional, în depozitele sale, S.A.N.I.C. păstrează mărturii istorice de o valoare deosebită, grupate în peste o mie de colecţii şi fonduri arhivistice: colecţii de documente din perioada medievală, colecţii de peceţi, colecţii de documente personale şi familiale, colecţii de microfilme de pe documente aflate în arhive din străinătate, fonduri ale instituţiilor administraţiei centrale, fonduri ale instituţiilor judecătoreşti, economice şi de cercetare, colecţii de fotografii, schiţe, planuri, fonduri arhivistice ale organelor centrale ale fostului Partid Comunist Român.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Biroul de Relaţii cu Publicul:
Luni, marţi, joi, vineri: 8.30-16.30;
Miercuri: 8.30-18.30.
Accesul la ghişeu se face prin str. Gutenberg.
Sala de Studiu
Luni, Miercuri, Vineri: 8.30-15.30;
Marţi, Joi: 8.30-19.00
Audienţe (şef serviciu)
Marţi: 13.00-15.00
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:În vederea obținerii de copii, extrase și certificate, trebuie să depuneți o cerere în acest sens. În vederea obținerii accesului la sala de studiu, trebuie să dețineți un act de identitate valabil.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale vă oferă două săli de studiu şi o sală dotată cu aparate pentru citirea microfilmelor, la sediul din B-dul Regina Elisabeta, unde puteți, în baza unei comenzi prealabile, să consultați documente istorice.
În vederea studierii materialului documentar selectat, comanda se face pentru ziua lucrătoare următoare sau pentru o altă dată calendaristică. Pentru fondurile aflate în depozitele exterioare ale S.A.N.I.C., comenzile de unităţi arhivistice se fac cu cel puţin 3 zile înaintea datei stabilite pentru cercetare.
Accesul la documente prin intermediul sălii de studiu se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată şi ale Procedurii privind asigurarea accesului la informare și cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naționale.
Servicii de copiere:Cercetătorul poate solicita, contra cost, reproduceri de pe unităţile arhivistice/unităţile de bibliotecă cercetate şi de pe instrumentele de evidenţă a unităţilor arhivistice.
De asemenea, poate executa cu aparatul propriu reproduceri foto digitale.
Taxele pentru servicii se plătesc la Trezorerie.
Cercetătorul poate să realizeze studii, articole pe baza materialului documentar cercetat şi să publice, in extenso sau parţial, textul şi/sau imaginea unităţilor arhivistice studiate, cu menţionarea sursei bibliografice (Arhivele Naţionale ale României).
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, dr. Liviu-Daniel Grigorescu
Identificatorul instituţiei:ANR-BU
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:2014-10-03
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=132024
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București