GALAȚI (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-Galați
Title:GALAȚI
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naționale - Serviciul Județean Galați
Forme paralele ale numelui (ISDIAH):Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale
Alte forme ale numelui:S.J.A.N. Galați
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură județeană a Arhivelor Naționale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:Galați, str.Constructorilor nr. 2
Nr. telefon:0236436114
Nr. fax:0236436114
Adresa e-mail:galati@arhivelenationale.ro
salastudiu.galati@arhivelenationale.ro
Persoane de contact:Șef serviciu dr. Adrian Pohrib
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Urmare a prevederilor Regulamentului Organic, în 1831 în Ţara Românească şi 1832 în Moldova, a luat fiinţă una dintre cele mai vechi instituţii de cultură din ţară, Arhivele Statului.
O reglementare modernă a activităţii administraţiei de stat şi, odată cu aceasta, a statutului arhivelor, apare abia după anul 1832. Până la înfiinţarea Arhivelor Statului la Galaţi, documentele create în această parte a ţării au fost fie predate Arhivelor Statului din Iaşi, fie păstrate de către creatorii de arhivă.

Filiala Arhivelor Statului Galaţi a luat fiinţă în urma H.C.M. nr. 472/1951, prin care se stabileau atribuţiile şi normele de funcţionare ale Arhivelor Statului în noile condiţii istorice, se extindea reţeaua unităţilor acestora. Efectiv, filiala şi-a început activitatea la 15 septembrie 1951, sub denumirea de Serviciul Arhivelor Statului regiunea Galaţi, avândl în subordine filialele Brăila şi Tulcea. In februarie 1956, în urma modificării împărţirii administrative a ţării, filiala Tulcea a trecut în cadrul Serviciului regional Constanţa, iar în subordinea Serviciului regional Galaţi au trecut filialele Tecuci şi Focşani. Ca efect al noii împărţiri administrative din 1968, Serviciul Arhivelor Statului Galaţi s-a transformat în filială, având ca rază de competenţă judeţul Galaţi.

În decursul existenţei filialei, în funcţie de posibilităţile materiale existente şi de îmbogăţirea cantitativă şi calitativă a bazei documentare, instituţia şi-a desfăşurat activitatea succesiv în mai multe sedii, cu spaţii de depozitare tot mai mari.
În primii ani ai activităţii filialei, principala sarcină a constituit-o preluarea documentelor aflate în păstrarea diferitelor instituţii şi întreprinderi, în vederea salvării lor de la distrugere sau degradare. Ulterior, baza documentară s-a îmbogăţit şi cu alte fonduri importante, în special pentru perioada modernă şi contemporană.
Atribuții/sursele de autoritate:Atribuțiile prevăzute de Legea nr. 16/1996 și vizează toate domeniile de activitate specifice Arhivelor Naționale de pe raza județului Galați: preluarea, prelucrarea şi administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional; asigurarea accesului la aceste documente; eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, a còpiilor, certificatelor şi extraselor de pe documentele cu valoare practică; asigurarea asistenţei de specialitate la creatorii de documente din raza de jurisdicție, respectiv a județului Galați; utilizarea documentelor istorice în scopuri ştiinţifice (elaborarea de ediţii de documente, cataloage, albume etc.).
Arhiva curentă și politica de colectare:Serviciul Judeţean Galați al Arhivelor Naţionale preia documente de la creatorii şi deţinătorii de documente din judeţ, în termenii şi condiţiile prevăzute de Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 ( republicată) și în limita spațiului disponibil.
Clădirea (clădirile):În prezent, Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale dispune de un local construit în anul 1979 (parter+3 etaje), cu un nr. de 13 depozite și cu suprafață depozitare de 1355 mp. Clădirea corespunde necesităţilor specifice instituţiei, asigurând condiţii pentru păstrarea şi conservarea tezaurului arhivistic existent.
Fonduri și colecții deținute:Serviciul Judeţean Galați al Arhivelor Naţionale deţine peste 6.750 m.l. (metri liniari) de arhivă, reprezentând peste 900 de fonduri şi colecţii care, după specificul instituţiei creatoare şi conţinut, pot fi clasificate în: fonduri administrative, judecătoreşti, jandarmereşti şi poliţieneşti, portuare, economice, fonduri privind probleme de muncă, sănătate şi asigurări sociale, învăţământ şi cultură, fonduri ale unor organizaţii internaţionale.
Din punct de vedere cronologic, documentele deţinute de Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale acoperă perioada 1491-1992.
Un loc aparte în tematica informaţiilor istorice furnizate de documentele Serviciului îl ocupă acelea referitoare la relaţiile internaţionale şi politica externă a României în a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, în special în legătură cu problema Dunării, aflate în fondurile Comisia Europeană a Dunării şi Comisia Mixtă a Prutului. Acestea sunt cu atât mai importante cu cât ele sunt printre puţinele fonduri ale unor instituţii internaţionale aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale.
Fondurile şi colecţiile care sunt accesibile publicului pentru cercetare la sala de studiu se regăsesc în "Lista fondurilor şi colecţiilor care se dau în cercetare prin Sala de studiu a S.J.A.N. Galați", care poate fi consultată la sala de studiu sau pe site-ul Arhivelor Naţionale www.arhivelenationale.ro.
Instrumente de informare şi publicaţii:
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Audiențe ( Șef Serviciu)
luni, joi: 13.00 - 15.00
Biroul Relații cu Publicul:
Luni-vineri: 8.30 - 16.30
Sala de Studiu:
Luni-joi: 8.30 - 14.30
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire: În vederea obținerii de copii, extrase și certificate prin biroul relații cu publicul, respectiv accesului la sala de studiu, trebuie depusă o cerere în acest sens și deținerea unui act de identitate valabil.

1. Tarifele pentru serviciile prestate la Biroul de Relații cu Publicul:
- identificarea actelor solicitate, întocmirea, xerografierea sau dactilografierea certificatelor, extraselor şi copiilor de pe documente şi eliberarea acestora: 45,00 lei;
- xerocopia: 1,00 lei;
- eliberarea de exemplare suplimentare: 3,00 lei/exemplar.
2. Tarifele pentru serviciile prestate la Sala de studiu:
- taxa zilnică pentru foto cu aparat propriu al cercetătorului: 7,00 lei;
- xerocopia: 1,00 lei
Accesibilitate:La Serviciul Judeţean Galați al Arhivelor Naţionale, amplasat în cartierul Țiglina II și lângă sediul Inspectoratului Județean de Poliție Galați, se poate ajunge din Gara CFR cu autobuzele 9, 20, 22 și 29 sau cu microbuzul tip maxi-taxi, cu coborâre la staţia Țiglina II.
Instituția dispune la intrare de o rampă de acces pentru persoanele cu handicap.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare: Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale oferă o sală de studiu unde se pot consulta documente cu valoare istorică din fondurile și colecțiile deținute în păstrare şi conservare, precum şi publicaţii din biblioteca documentară a instituției, în baza unei comenzi prealabile.
De asemenea, insituția este dotată cu aparate pentru citirea microfilmelor.
În vederea studierii materialului documentar selectat, comanda se face pentru ziua lucrătoare următoare sau pentru o altă dată calendaristică.
Accesul la documente prin intermediul sălii de studiu se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 ( republicată), ale Procedurii privind asigurarea accesului la informare și cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naționale şi altor acte normative în vigoare.
Servicii de copiere: Cercetătorul poate solicita, contra cost, reproduceri de pe unităţile arhivistice/unităţile de bibliotecă cercetate şi de pe instrumentele de evidenţă a unităţilor arhivistice. De asemenea, poate executa cu aparatul propriu reproduceri foto digitale (fără folosirea blitzului).
Taxele pentru servicii se plătesc la Trezorerie.Tarife pentru serviciile de la Sala de studiu:
- taxa zilnică pentru foto cu aparat propriu al cercetătorului: 7,00 lei;
- xerocopia: 1,00 lei
Cercetătorul poate să realizeze studii, articole pe baza materialului documentar cercetat şi să publice, textul şi/sau imaginea unităţilor arhivistice studiate, cu menţionarea sursei bibliografice (Arhivele Naţionale ale României).
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale/Carp Mariana
Identificatorul instituţiei:ANR-Galați
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Proiect
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=132035
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București