BRĂILA (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-Brăila
Title:BRĂILA
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naționale - Serviciul Județean Brăila
Alte forme ale numelui:S.J.A.N. Brăila; Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Brăila; Direcţia Judeţeană Brăila a Arhivelor Naţionale; Filiala Arhivelor Statului Brăila; F.A.S. Brăila;
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:structură teritorială a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:Strada Plevna, Nr. 8 Bis, Municipiul Brăila, cod poştal 810217
Nr. telefon:+4 0239613147
Nr. fax:+4 0239613147
Adresa e-mail:braila@arhivelenationale.ro
salastudiu.braila@arhivelenationale.ro
Persoane de contact:Oltianu Giani - şef serviciu
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Instituţia Arhivelor Naţionale s-a înfiinţat la 1 mai 1831, în Ţara Românească şi la 1 ianuarie 1832 în Moldova, în baza Regulamentului Organic şi sub oblăduirea Departamentului Trebilor din Lăuntru, sub denumirea de Arhivele Statului.
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 472/1951 a stabilit atribuţiile şi normele de funcţionare ale instituţiei Arhivelor Statului, precum şi organigrama acesteia, înfiinţându-se servicii proprii şi secţii regionale, în fiecare reşedinţă de regiune.
Filiala Arhivelor Statului (F.A.S.) Brăila a fost înfiinţată la 15 aprilie 1953, funcţionând în subordinea Serviciului Arhivelor Statului Regiunea Galaţi. F.A.S. Brăila şi-a început activitatea cu doi angajaţi: un şef de filială şi un arhivar.
Încă de la data înfiinţării, una din principalele preocupări ale Filialei Brăila şi Serviciului Galaţi a fost obţinerea unui sediu adecvat nevoilor instituţiei, prin demersuri la autorităţile raionale şi regionale. Prin Ordinul nr. 16215 din 28 aprilie 1953 al Ministerului Justiţiei, imobilul din strada I. V. Stalin (azi Calea Călăraşilor) nr. 19 a fost transmis în folosinţa Ministerului Afacerilor Interne, care l-a destinat ca sediu al Filialei Arhivelor Brăila.
Până la sfârşitul anului 1953 s-a reuşit, numai cu trei angajaţi, să se transporte fondurile din depozitul provizoriu situat pe Strada Republicii nr. 11 şi o parte din cel de pe Strada Roşie nr. 1, cu toate că doar două depozite erau amenajate şi dotate cu rafturi.
După finalizarea lucrărilor de reparaţii la sediu la 31 august 1954 şi dotarea parţială a depozitelor cu rafturi, arhiva rămasă în clădirea de pe Strada Roşie nr. 1 a fost adusă la sediul instituţiei, cu excepţia documentelor aflate în două încăperi situate la subsolul imobilului aflat pe Calea Călăraşilor nr. 27.
Deoarece spaţiile de depozitare au devenit în scurt timp neîncăpătoare, încă de la 1 noiembrie 1954 s-au făcut demersuri pentru obţinerea unui nou sediu. Urmare acestor demersuri, în martie 1956 s-a aprobat mutarea Filialei Arhivelor Statului Brăila în imobilul situat pe Calea Călăraşilor nr. 16, care dispunea de spaţiu suficient atât pentru amenajarea depozitelor de arhivă, cât şi pentru organizarea bibliotecii, sălii de studiu, sălii de triere şi a două birouri.
În primăvara anului 1968 se revine la vechea divizare a teritoriului ţării pe judeţe, iar în anul 1969, instituţia primeşte statut şi denumire de filială judeţeană, cu atribuţii extinse la dimensiunile judeţului Brăila.
În anul 1981 Filialei Arhivelor Statului Brăila i-au fost repartizate şi amenajate trei încăperi în localul Miliţiei Oraşului Făurei.
Începându-se lucrările de consolidare la fostul Palat Administrativ (azi sediul Facultăţii de Inginierie din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi) situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 27, în anul 1984, a fost evacuată arhiva din subsolul clădirii (circa 1000 metri lineari) şi mutată în imobilul din Calea Galaţi nr. 18, pus la dispoziţia instituţiei de Consiliul Popular al Municipiului Brăila.
În anul 1990 s-a stabilit amplasamentul noului sediu al arhivelor brăilene pe Strada Plevnei. În luna iulie 1991 Ministerul de Interne a preluat obiectivul de la Prefectură şi l-a inclus în planul de investiţii pe anul 1992, an în care au demarat şi lucrările de construcţie. Deşi termenul de dare în folosinţă a clădirii fusese stabilit iniţial la 31 decembrie 1995, din lipsă de fonduri, lucrările au fost finalizate abia în luna octombrie 1996. În baza Ordinului ministrului de Interne din 15 octombrie 1996, în perioada 22 - 30 octombrie 1996 au fost mutate fondurile arhivistice din vechiul sediu din Calea Călăraşilor nr. 16 şi de la depozitele exterioare aflate în zona portului Brăila şi în oraşul Făurei.
Legea nr. 16/1996, promulgată la 2 aprilie 1996 şi publicată în „Monitorul Oficial” la 9 aprilie 1996 a modificat statutul filialelor judeţene, transformându-le în „direcţii judeţene”, astfel că, începând cu această dată, Filiala Arhivelor Statului Brăila a devenit Direcţia Judeţeană Brăila a Arhivelor Naţionale.
Amenajarea celor patru mari depozite din noul sediu din Strada Plevnei nr. 8 bis a durat timp de aproape cinci ani, din cauza numărului insuficient de rafturi pentru arhivă. Cu toate greutăţile financiare, Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale a rezolvat această cerinţă în anul 2001, când a dotat cu rafturi noi şi moderne ultimele două depozite.
Din noiembrie 2009, ca urmare a reorganizării unor autorităţi şi instituţii publice, printre care şi Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Brăila a Arhivelor Naţionale a devenit Serviciul Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale, denumire pe care o poartă şi în prezent.
Atribuții/sursele de autoritate:Serviciul Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale are competențe în aplicarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale (nr. 16/1996), republicarea 1 (2014) la nivelul judeţului Brăila.
Printre atribuţiile instituţiei se numără:
- controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii;
- preia de la creatorii şi deţinătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în condiţiile şi la termenele prevăzute în lege;
- asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine;
- asigură documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate;
- asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv apărarea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atât în timp de pace, cât şi la mobilizare sau război etc.
Structura administrativă:Serviciul Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale nu are în structura sa organizatorică (organigramă) compartimente de lucru.
Arhiva curentă și politica de colectare:Serviciul Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale preia documente de la creatorii şi deţinătorii de documente din raza de jurisdicţie (judeţul Brăila) în termenii şi condiţiile prevăzute de Legea Arhivelor Naţionale (Legea nr. 16/1996), republicarea 1 (2014).
Clădirea (clădirile):Serviciul Judeţean Brăila dispune de o singură clădire (sediul), situată în Municipiul Brăila, Strada Plevna nr. 8 bis, care cuprinde toate spaţiile de depozitare ale documentelor aflate în păstrare şi conservare.
Fonduri și colecții deținute:Fondurile şi colecţiile Serviciului Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale care sunt accesibile publicului pentru cercetare la sala de studiu sunt enumerate în "Lista fondurilor şi colecţiilor care se dau în cercetare prin Sala de studiu a S.J.A.N. Brăila", care poate fi consultată la sala de studiu sau pe site-ul Arhivelor Naţionale www.arhivelenationale.ro.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul: Luni, Marţi, Mirecuri şi Vineri între orele 08.30 şi 16.30 şi Joi între orele 08.30 şi 18.30.
Sala de studiu: Luni, Marţi, Miercuri şi Joi între orele 08.30 şi 14.30.
Programul de audienţe al şefului serviciului: Miercuri între orele 11.00 şi 12.00.
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:Accesul în sediul serviciului se efectuează de personalul Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Brăila, în baza unui act de identitate (BI sau CI sau paşaport). Accesul la Sala de studiu a serviciului se face în baza permisului de cercetare (după eliberare).
Accesibilitate:În zona Serviciului Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale, de la Gara CFR se poate ajunge cu autobuzele Braicar liniile 4 şi 10 sau 34, cu coborâre la staţia Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci".
Serviciului Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale dispune la intrare de o rampă de acces pentru persoanele cu handicap.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Serviciul dispune de o sală de studiu, unde se pot consulta exclusiv documente din fondurile şi colecţiile aflate în păstrare şi conservare în depozitele S.J.A.N. Brăila care sunt înscrise în "Lista fondurilor şi colecţiilor care se dau în cercetare prin Sala de studiu a S.J.A.N. Brăila", precum şi publicaţii din Biblioteca documentară a S.J.A.N. Brăila.
Accesul la cercetare se efectuează în termenii şi condiţiile prevăzute în "Regulamentul sălilor de studiu ale Arhivelor Naţionale" (în vigoare din anul 2015), care poate fi consultat pe site-ul Arhivelor Naţionale www.arhivelenationale.ro.
Servicii de copiere:Serviciul Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale oferă serviciul de reproducere de pe documentele cercetate la sala de studiu prin xerocopiere alb-negru, cu mijloacele instituţiei, până la formatul maxim A3, la tariful de 1 leu/pagină, în termenii şi condiţiile prevăzute în "Procedura privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale".
Cercetătorul poate executa reproduceri de pe documentele cercetate la sala de studiu prin fotocopiere cu aparatul foto propriu în cadrul unei sesiuni foto cu durata de o zi pentru care achită o taxă de 7 lei/seiune, în termenii şi condiţiile prevăzute în "Procedura privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale".
Sumele se achită la Trezoreria Operativă a Muncipiului Brăila sau oficiile Poştei Române în contul:
Cod IBAN: RO47TREZ15120330108XXXXX
Cod fiscal: 8609468
Beneficiar: BUGETUL DE STAT
Spaţiile pentru public:În cadrul Serviciului Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale sala de studiu şi holul de acces în instituţie sunt desemnate spaţii destinate publicului.
Accesul publicului în celelalte spaţii ale instituţiei ("Zone administrative") se realizează conform normelor de acces în clădirile Ministerului Administraţiei şi Internelor, persoanele trebuind să poarte un ecuson de vizitator tip M.A.I. şi să fie însoţite de o persoană desemnată în acest sens din instituţie (ofiţerul de serviciu).
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Filip Cristian
Identificatorul instituţiei:ANR-Brăila
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:creare - 09.09.2014; revizuire - 11.09.2014; revizuire - 23.03.2015; revizuire - 22.05.2017
Grafia:Limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=132037
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București