OLT (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-Olt
Title:OLT
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naționale - Serviciul Județean OLT
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Serviciu Judeţean al Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:Slatina, str. Primăverii, nr. 15, jud. Olt, cod poştal 230002
Nr. telefon:+4 0249436005
Nr. fax:+4 0249436005
Adresa e-mail:olt@arhivelenationale.ro, salastudiu.olt@arhivelenationale.ro
Persoane de contact:dr. Bogdan Bădiţoiu - şef serviciu
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:În anul 1925, după promulgarea legii Arhivelor Statului, se înfiinţează patru Direcţii Regionale prin care se asigura preluarea şi conservarea valorilor arhivistice din întreaga ţară. Abia în anul 1931, datorită eforturilor lui Constantin D. Fortunescu şi cu sprijinul directorului general al Arhivelor Statului de atunci, Constantin Moisil, s-a înfiinţat şi la Craiova o direcţie regională.
Înfiinţarea ei a avut, printre multe altele, meritul de a salva o parte dintre arhivele create de o serie de instituţii reprezentative ale judeţelor Olt şi Romanaţi. Dar şi aici lipsa de spaţiu şi de personal, s-au făcut simţite în starea documentelor.
Instaurarea regimului comunist a adus noi modificări şi în activitatea Arhivelor, care au trecut în subordinea M.A.I., stabilindu-se noi norme de funcţionare. În baza decretului 17 din 27 ianuarie 1951 Direcţia Generală a Arhivelor Statului a trecut de la Ministerul Învăţământului Public la Ministerul Afacerilor Interne, iar prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.472 din 16 iunie 1951 au fost stabilite atribuţiile şi normele de organizare ale instituţiei, precum şi organigrama acesteia, adică serviciile proprii şi secţiile regionale din fiecare reşedinţă de regiune.
Prin Decizia nr. 313 din 16 iulie 1951 a Ministerului Afacerilor Interne, în fiecare capitală a fostelor judeţe, aşa cum fuseseră ele până la noua împărţire administrativ-teritorială din 1950, s-a dispus înfiinţarea a câte unui depozit al Arhivelor Statului, fapt care s-a şi îndeplinit, în cazul Caracalului şi Slatinei, începând cu 15 septembrie 1952. Depozitul din Slatina, ţinea de Regiunea Argeş, iar cel de la Caracal de Regiunea Oltenia.
Aceste depozite au fost transformate în filiale la 1 iunie 1953, funcţionând astfel până la apariţia judeţelor, în 1968, când, printr-o nouă reorganizare administrativ-teritorială, a luat fiinţă noul judeţ Olt. Ţinând cont de această realitate, la 1 aprilie 1969 a fost înfiinţată Filiala Olt a Arhivelor Statului, care va continua activitatea celor două filiale raionale, Caracal şi Slatina. Titulatura sa a fost schimbată, din nou, în aprilie 1996, când, prin apariţia Legii Arhivelor Naţionale, filiala devine direcţie judeţeană, sub denumirea de Direcţia Judeţeană Olt a Arhivelor Naţionale. Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.
Context geografic şi cultural:Arhivele Naționale – Serviciul Județean Olt funcționează într-un areal cultural, acoperind zone ale fostelor județe Olt şi Romanaţi
Atribuții/sursele de autoritate:SJAN Olt are competențe în aplicarea prevederilor legii Arhivelor Naționale (nr 16/1996 republicată) la nivelul județului Olt
Arhiva curentă și politica de colectare:Conform legii, SJAN Olt preia de la creatori și deținatori documentele cu valoare istorică, după trecerea a 30 de ani de la crearea acelor documente
Clădirea (clădirile):1
Fonduri și colecții deținute:Prin preluări şi donaţii succesive şi prin aducerea în anul 1988 a arhivei existente în depozitul de la Caracal, s-a ajuns ca la ora actuală să existe în depozitele serviciului 1069 de fonduri şi colecţii arhivistice, în cantitate totală de peste 5000 de m.l. din perioada anilor 1575-2011. Din numărul total de fonduri existente la ora actuală menţionăm 276 de fonduri administrative, 258 de fonduri şcolare, 87 de fonduri financiare, 45 de fonduri agricole etc.
Printre cele mai vechi şi mai de seamă instituţii de la care s-au păstrat documente de mare valoare, se află cele ecleziastice, între care se numără mănăstirile din Brâncoveni, Seaca, Călui, Clocociov, Strehareţ, Hotărani şi Plăviceni, sau altele care, deşi situate în alte părţi ale ţării, au avut proprietăţi în judeţele Olt şi Romanaţi.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Biroul de relatii cu publicul:
luni-miercuri, vineri: 8.30-16.30;
joi: 8.30-18.30

Sala de studiu
luni-joi: 8.30-15.30;

Audiențe
luni, joi: 13.30-15.30
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:În vederea obținerii de copii, extrase și certificate, trebuie să depuneți o cerere în acest sens. În vederea obținerii accesului la sala de studiu, trebuie să dețineți un act de identitate valabil.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:SJAN Olt vă oferă o sală de studiu la sediul instituţiei, unde puteți, în baza unei comenzi prealabile, să consultați documente istorice. Puteți obține și copii după aceste documente, fie executate de noi, fie cu aparatul propriu. În amblele cazuri, va trebui să achitați o taxă la Trezorerie.
Servicii de copiere:fotocopii, copii digitale
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:SJAN Olt
Identificatorul instituţiei:ANR-Olt
Status continut descriere:Finalizat
Datele creării, revizuirii sau anulării:11.09.2014
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=132038
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București