DOLJ (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):SJAN DOLJ
Title:DOLJ
Forma autorizată a numelui:ARHIVELE NAŢIONALE - SERVICIUL JUDEŢEAN DOLJ
Forme paralele ale numelui (ISDIAH):S.J.A.N.DOLJ
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură teritorială a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:Craiova, str. Libertăţii, nr. 34
Nr. telefon:0251416661
Nr. fax:0251419100
Adresa e-mail:dolj@arhivelenationale.ro
Persoane de contact:Şef Serviciu dr. Mihaela Dudu
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Instituţia specializată în strângerea, păstrarea şi conservarea arhivelor din zona Olteniei şi-a început activitatea în anul 1931, când a fost înfiinţată Secţiunea Arhivelor Statului Craiova pentru judeţele din Oltenia.
La începutul secolului al XX–lea, tot mai mulţi intelectuali şi oameni de cultură au început să se intereseze cu pasiune de trecutul istoric şi cultural al Olteniei. Un rol deosebit l-au avut, de asemenea, o serie de societăţi culturale şi publicaţii, dintre care o bogată activitate au avut societatea “Prietenii Ştiinţei”, înfiinţată la Craiova în 1913, şi revista “Arhivele Olteniei” (apărută în 1922, tot la Craiova), la care au colaborat personalităţi ale cercetării istorice româneşti (Nicolae Iorga, I. C. Filitti) şi intelectuali olteni de mare prestigiu (Ch. Laugier, C. D. Fortunescu, N. Gh. Dinculescu, Ştefan Ciuceanu, din Craiova, Alexandru Ştefulescu din Tg.-Jiu, T. G. Bulat şi Aurelian Sacerdoţeanu, din Rm.-Vâlcea, Al. Bărcăcilă din Turnu Severin).
Scopul înfiinţării Arhivelor Statului din Craiova era, în opinia profesorului Fortunescu, “salvarea de la distrugere a documentelor în care stă închisă istoria regională a acestui ţinut (Oltenia n.n.), strângerea şi păstrarea acestor documente după cuviinţă, inventarierea şi punerea la dispoziţia cercetătorilor”. Totodată, Arhivele aveau “datoria morală de a contribui cu informaţiuni la cunoaşterea, lămurirea şi dezlegarea problemelor istoriei naţionale. În ceea ce priveşte evoluţia instituţiei, aceasta a funcţionat în cadrul Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor până în ianuarie 1951, când Direcţia a fost trecută la Ministerul de Interne, devenind Serviciul Regional Craiova al Arhivelor Statului. Serviciul Regional Craiova al Arhivelor Statului a funcţionat în această formă până în anul 1968 când, în urma legii de organizare administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România din 17 februarie, a devenit Filiala Arhivelor Statului Judeţul Dolj, iar din anul 1996 Direcţia Judeţeană Dolj a Arhivelor Naţionale.
Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.
Pornind de la crezul profesorului C-tin D. Fortunescu privind scopul înfiinţării Arhivelor Statului din Craiova, strângerea, păstrarea şi conservarea arhivelor din zona Olteniei a constituit una din preocupările prioritare ale instituţiei.
Fondurile arhivistice păstrate la Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale însumează peste 7500 m.l., documente acoperind o perioadă de peste cinci secole. Sunt documente emanate din cancelariile domnitorilor şi ale voievozilor, de la Bănia şi Căimăcămia Craiovei, de la unităţile administraţiei de stat şi ale justiţiei, de la instituţii de învăţământ şi cultură, de muncă, sănătate şi protecţie socială din perioada modernă şi contemporană.
Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale dispune, de asemenea, de o valoroasă bibliotecă documentară, în care se păstrează carte veche românească şi străină, carte de istorie, calendare, anuare, ziare şi publicaţii periodice din sec. XIX-XX.
Context geografic şi cultural:Oltenia
Atribuții/sursele de autoritate:Legea Arhivelor Naţionale, nr. 16/1996, republicată.
Clădirea (clădirile):sediul a fost construit în anul 1973
Fonduri și colecții deținute:Fondurile arhivistice păstrate la Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale însumează peste 7500 m.l., documente acoperind o perioadă de peste cinci secole. Sunt documente emanate din cancelariile domnitorilor şi ale voievozilor, de la Bănia şi Căimăcămia Craiovei, de la unităţile administraţiei de stat şi ale justiţiei, de la instituţii de învăţământ şi cultură, de muncă, sănătate şi protecţie socială din perioada modernă şi contemporană.
Instrumente de informare şi publicaţii:inventare, indrumătoare arhivistice, cataloage de documente
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Audienţe: Luni: 13.00 - 15.00
Sala de studiu: Marţi-Vineri: 8.30-15.30
Relaţii cu publicul: Luni, Marţi, Miercuri, Vineri: 8.30 - 16.30
Joi: 9.30 - 17.30
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:Accesul publicului la biroul de relaţii cu publicul şi la sala de studiu se face pe baza: cărţii de identitate, paşaport sau permis pentru sala de studiu
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Unităţile arhivistice şi unităţile de bibliotecă aflate în administrarea şi păstrarea Arhivelor Naţionale pot fi cercetate în sălile de studiu exclusiv în scopuri ştiinţifice/jurnalistice, pentru elaborarea unor lucrări de specialitate, studii, articole, comunicări, expoziţii, emisiuni radio, TV etc.
Obţinerea unor documente cu valoare probatorie nu se poate realiza prin sălile de studiu ale Arhivelor Naţionale, ci prin compartimentele de relaţii cu publicul, conform reglementărilor în vigoare.
În vederea obținerii accesului la sala de studiu, trebuie să dețineți un act de identitate valabil/permis de acces.
Accesul la documente prin intermediul sălii de studiu se face cu respectarea prevederilor anexei 6 la Legea nr. 16/1996, republicată. De asemenea, documentele a căror cercetare poate afecta intersele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prin datele şi informaţiile pe care le deţin, sau cele a căror integritate fizică este în pericol nu se dau în cercetare.
Fac parte din această categorie documentele care:
- privesc siguranţa, integritatea teritorială şi independenţa statului român, potrivit prevederilor constituţionale şi ale legislaţiei în vigoare;
- pot leza drepturile şi libertăţile individuale ale cetăţeanului;
- sunt într-o stare necorespunzătoare de conservare;
- nu sunt prelucrate arhivistic (nu sunt inventariate, numerotate şi certificate) etc..
Servicii de copiere:- taxa zilnică pentru foto cu aparat propriu al cercetătorului: 7,00 lei
- xerocopia: 1,00 lei/ pag.
Spaţiile pentru public:biroul de relatii cu publicul; sala de studiu; camera de audiente
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Mihaela Dudu
Identificatorul instituţiei:ANR-DOLJ
Status continut descriere:Proiect
Datele creării, revizuirii sau anulării:01.10.2014
Grafia:română
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=132039
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București