GIURGIU (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-GR
Title:GIURGIU
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naționale - Biroul Județean Giurgiu
Alte forme ale numelui:B.J.A.N. Giurgiu
Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale (B.J.A.N. Giurgiu)
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură judeţeană a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:B-dul C.F.R. nr. 7, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, cod poştal 080121
Nr. telefon:+4 0246 /207 276 + 4 0246 /207 271 +4 0246/218 812 (secretariat)
+4 0246/207 272 +4 0246/218 822 (Biroul de Relaţii cu Publicul)
+4 0246/207 276 + 4 0246/207 272 (Sala de studiu)
Nr. fax:+4 0246/207 270
Adresa e-mail:giurgiu.an@mai.gov.ro
Persoane de contact:(împuternicit) şef birou inspector principal Cristina Olteanu
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Ca urmare a reoraganizării administrative din anul 1951, oraşul Giurgiu a devenit unitate raională în cadrul serviciului regional al fostei regiuni Bucureşti până în anul 1968 când a trecut sub conducerea judeţului Ilfov, cu sediul în Bucureşti şi care a preluat arhiva raionului şi a municipiului Giurgiu.
Prin decret al Consiliului de Miniştri din 23 ianuarie 1981 se hătărăşte o nouă organizare administrative – teritorială. Astfel se reorganizează judeţele Ilfov şi Ialomiţa, structurându-se judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Călăraşi şi Sectorul Agricol Ilfov – aflat în subordinea Consiliului Popular al municipiului Bucureşti.
În acest context, al înfiinţării judeţului Giurgiu, Filiala Arhivelor Statului a preluat de la fosta filială a judeţului Ilfov, fondurile administrative, judecătoreşti, economice, culturale, personale şi familiale, biblioteca documentară şi Colecţia de ziare din zona care-I aparţine în prezent.
Primul sediu al instituţiei, în perioada 1981–1982, a fost amenajat în Giurgiu, Bd. 1907 nr. 7. Din 1983, sediul s-a aflat în Giurgiu pe strada Bucureşti nr. 49, în clădirea fostului Cămin de Ucenici, construit în perioada 1934 – 1938. Spaţiile de depozitare erau insuficiente, condiţiile de depozitare improprii, iar în imobil îşi aveau sediul şi alte instituţii precum UJECOOP şi BANKCOOP.
În contextual evenimentelor din decembrie 1989, cantitatea de arhivă ce trebuia preluată de urgenţă s-a suplimentat cu aprox. 800 m.l. reprezentând documentele create de structurile teritoriale ale PCR în perioada 1944 – 1989, spaţii de depozitare de care, la data respectivă, Arhivele giurgiuvene nu dispuneau. Astfel, din anul 1993 au început lucrările de construcţie ale unui nou sediu, lucrări care au fost finalizate în anul 2003. Acest sediul în care îşi desfăşoară activitatea în prezent Arhivele giurgiuvene se află în Giurgiu, bd. CFR nr. 7, dispunând de cinci depozite care au o suprafaţă totală de 1014 mp., un Birou de Relaţii cu Publicul, o Sală de Studiu şi şapte birouri de lucru. De asemenea, holul principal al instituţiei este organizat ca spaţiu destinat expoziţiilor.
Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, Direcţia Judeţeană a devenit Serviciu Judeţean, iar din 1 august 2011 Birou.
Atribuții/sursele de autoritate:Atribuţiile B.J.A.N. Giurgiu, sunt prevăzute în Legea nr. 16/1996 republicată şi vizează:
- preluarea, prelucrarea şi administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional;
- asigurarea accesului la aceste documente prin sala de studiu;
- eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, a copiilor, extraselor şi certificatelor de pe/din documentele cu valoare practică;
- acordarea asistenţei de specialitate la creatorii şi/sau deţinătorii de documente de pe raza judeţului Giurgiu;
Arhiva curentă și politica de colectare:Conform legii, B.J.A.N. Giurgiu preia de la creatori și deținatori documentele cu valoare istorică, după cum urmează: documente fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la creare; documente scrise, cu excepţia actelor de stare civilă şi a documentelor tehnice, după 30 de ani de la creare; documentele tehnice, după 50 de ani de la creare, actele de stare civilă, după 100 de ani de la întcmirea lor; matricile sigilare confecţionate din metal, după scoaterea lor din uz.
Fonduri și colecții deținute:B.J.A.N. Giurgiu deţine în depozitele sale cca. 400 de fonduri şi colecţii arhivistice, cu precădere începând cu anul 1831 la zi: fonduri personale, familiale, administrative, judecătoreşti, economice, ale unităţilor de învăţământ, ale structurilor fostului P.C.R. etc. Cel mai vechi document aflat în păstrarea structurii datează din anul 1603 şi aparţine fondului personal “Laurian”. De asemenea, instituţia deţine un bogat fond de carte ce numără peste 4.500 de volume, cu precădere de natură juridică, în limbi de circulaţie internaţională. În păstrarea B.J.A.N. Giurgiu se află şi Colecţia “Monitorul Oficial” începând de la 1831 la zi.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Biroul de Relaţii cu Publicul:
Luni, marţi, miercuri şi vineri: 8.30-16.30;
Joi: 10.30-18.30.
Sala de Studiu
Luni, Marţi şi Miercuri: 8.30-14.30;
Audienţe (şef birou)
Luni şi Joi: 13.30-15.30
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:Pentru obținerea de copii, extrase și certificate, se pot depune cereri prin poştă, fax, poşta electronică sau personal la B.R.P. Accesul la Sala de studiu se realizează în baza unui permis de cercetare care se eliberează gratuit la cerere.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:B.J.A.N. Giurgiu dispune de o Sală de studiu amenajată la sediul instituţiei, unde se pot consulta documente ce fac parte din FANR aflate în păstrare şi administrare. Consultarea documentelor istorice se realizează în baza unei comenzi prealabil formulate. Comanda se face pentru ziua lucrătoare următoare sau pentru o altă dată calendaristică.
Accesul la documente prin intermediul sălii de studiu se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată şi ale Procedurii privind asigurarea accesului la informare și cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naționale.
Servicii de copiere:Cercetătorul poate solicita, contra cost, prin plata la Trezorerie a taxelor pentru servicii, reproduceri de pe unităţile arhivistice/unităţile de bibliotecă cercetate şi de pe instrumentele de evidenţă a unităţilor arhivistice.
De asemenea, poate executa cu aparatul propriu, reproduceri foto digitale.
Cercetătorul are obligaţia ca, în aparatul ştiinţific al studiilor, articolelor etc. realizate pe baza materialului documentar cercetat, să menţioneze sursa bibliografică (Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale).
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale, Cristina Olteanu
Identificatorul instituţiei:BJAN-GR
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Proiect
Datele creării, revizuirii sau anulării:2014-11-17
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=134052
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București