ARGEȘ (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-AG
Title:ARGEȘ
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale
Forme paralele ale numelui (ISDIAH):S.J.A.N. Argeş
Alte forme ale numelui:D.J.A.N. Argeş
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură judeţeană a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:Strada Exerciţiu, nr. 208, Piteşti, cod poştal 110210
Nr. telefon:+40248253144
+40248254232
Nr. fax:+40248254232
Adresa e-mail:arges.an@mai.gov.ro
Persoane de contact:şef serviciu prof. dr. Dan Ovidiu PINTILIE
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Instituţia Arhivelor din municipiul Piteşti a luat fiinţă ca urmare a aplicării prevederilor decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale a R.P.R. din 27 ianuarie 1951 şi a hotărârii Consiliului de Miniştri din 16 iunie 1951 privind atribuţiile şi normele de funcţionare ale Direcţiei Arhivelor Statului. Prin decizia nr. 278 din 5 iulie 1951 a Ministerului Afacerilor Interne s-au înfiinţat Servicii Regionale ale Arhivelor Statului în fiecare regiune, cu sediul în oraşele capitale de regiune, iar prin decizia nr. 313 din 16 iulie 1951 a aceluiaşi minister s-a înfiinţat câte un depozit al Arhivelor Statului în fiecare oraş fostă capitala de judeţ.
Secţia regională Piteşti şi-a început activitatea în ziua de 15 ianuarie 1952, denumire pe care o păstrează până la 1 ianuarie 1953 când devine Serviciu regional.7 Începând cu luna februarie 1968, odată cu noua organizare administrativă a ţării, devine Serviciu judeţean, de la 1 aprilie 1969 poartă denumirea de Filiala Arhivelor Statului judeţul Argeş iar din 1996, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16, din 9 aprilie, Direcţia Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale. De la înfiinţare, secţia a avut în subordine depozitele din: Câmpulung Muscel, Slatina şi Râmnicu-Vâlcea.
Conform Ordinului Arhivelor Statului din 6 februarie 1953, cu începere de la 1 ianuarie 1953, serviciile regionale de arhivă treceau sub conducerea Direcţiilor regionale M.A.I. Totodată, cele trei depozite, în conformitate cu Ordinul nr. 482 din 1 iunie 1953 a Directorului General, Aurelian Sacerdoţeanu, s-au numit Filiale ale Serviciului regional Argeş.
Fondurile deţinute de Arhivele Argeş reflectă multiple aspecte de istorie modernă şi contemporană din zona Argeşului şi Muşcelului.
Atribuții/sursele de autoritate:Atribuţiile S.J.A.N. Argeş, prevăzute în Legea16/1996, vizează toate domeniile de activitate specifică Arhivelor Naţionale: preluarea, prelucrarea şi administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional; asigurarea accesului la aceste documente; eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, a còpiilor, certificatelor şi extraselor de pe documentele cu valoare practică; asigurarea asistenţei de specialitate la creatorii de documente din sistemul administraţiei centrale; utilizarea documentelor istorice în scopuri ştiinţifice.
Arhiva curentă și politica de colectare:Conform legii, S.J.A.N. Argeş preia de la creatori şi deţinători documentele cu valoare istorică, după cum urmează:
- documente scrise, după 30 de ani de la crearea lor;
- acte de stare civilă, după 100 de ani de la întocmirea lor;
- matrice sigilare confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completă a unităţii, după scoaterea lor din uz etc.
Fonduri și colecții deținute:Prin administrarea unei părţi însemnate a Fondului Arhivistic Naţional, în depozitele sale, S.J.A.N. Argeş păstrează mărturii istorice de o valoare deosebită, grupate în peste 2.000 de colecţii şi fonduri arhivistice: economice, P.C.R., Colecţia de Documente Istorice, Colecţia Registrelor de Stare Civilă, Colecţia Planuri, Episcopia Argeş, Prefecturile Argeş şi Muşcel, Primăriile Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Sfatul Popular al Regiunii Piteşti (Argeş), Notariatele de Stat, Tribunale şi Judecătorii, şcoli, etc.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Biroul de Relaţii cu Publicul:
Luni, Marţi, Miercuri, Vineri: 8.30-16.30;
Joi: 8.30-18.30
Accesul la ghişeu se face prin str. Exerciţiu
Sala de Studiu:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 8.30-14.30
Audienţe (şef serviciu):
Luni, Joi: 13.30-15.30
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:În vederea obţinerii de copii, extrase şi certificate, trebuie să depuneţi o cerere în acest sens. În vederea obţinerii accesului la sala de studiu, trebuie să deţineţi un act de identitate valabil.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Serviciul Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale vă oferă o sală de studiu la sediul din strada Exerciţiu, nr. 208, unde puteţi, în baza unei comenzi prealabile, să consultaţi documente istorice în vederea elaborării unor lucrări de specialitate în domeniul istoriei, economiei, administraţiei etc.
În vederea studierii materialului documentar selectat, comanda se face pentru ziua lucrătoare următoare sau pentru o altă dată calendaristică.
Accesul la documente prin intermediul sălii de studiu se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată în 2014 şi ale Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale.
Servicii de copiere:Cercetătorul poate solicita, contra cost, reproduceri de pe unităţile arhivistice/unităţile de bibliotecă cercetate şi de pe instrumentele de evidenţă a unităţilor arhivistice.
De asemenea, poate executa cu aparatul propriu reproduceri foto digitale.
Taxele pentru servicii se plătesc la Trezoreria Argeş sau prin Poşta Română.
Cercetătorul poate să realizeze studii, articole pe baza materialului documentar cercetat şi să publice, in extenso sau parţial, textul şi/sau imaginea unităţilor arhivistice studiate, cu menţionarea sursei bibliografice (Arhivele Naţionale ale României – S.J.A.N. Argeş).
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Serviciul Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale, dr.Dan Ovidiu PINTILIE
Identificatorul instituţiei:ANR-AG
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:28 octombrie 2014
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=134053
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București