BUZĂU (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-Buzău
Title:BUZĂU
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naționale - Serviciul Județean Buzău
Alte forme ale numelui:S.J.A.N. Buzău
Direcţia judeţeană Buzău a Arhivelor Naţionale (D.J.A.N. Buzău.)
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură teritorială a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 42 bis, Buzău, cod poştal 120187
Nr. telefon:+4 0238 / 719465, interior 27900 (şef serviciu)
+4 0238 / 719465, interior 27901 (Biroul Secretariat)
+4 0238 / 719465, interior 27922 (Sala de studiu)
Nr. fax:+4 0238 / 719465
Adresa e-mail:buzau.an@mai.gov.ro
Persoane de contact:şef serviciu: Anca Elena Pororo
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Arhivele de la Buzău s-au înfiinţat la 11 aprilie 1945, avându-l ca director pe Emil Gane. Iniţial, au funcţionat în sedii închiriate la Episcopia Buzău şi apoi într-o clădire, astăzi demolată, în spatele Palatului Comunal.
La 1 septembrie 1973, Consiliul popular al municipiului Buzău a eliberat autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construcţie a unui sediul special pentru arhive. Astfel, în anul 1973 arhivele s-au mutat în actualul sediu din B-dul N. Bălcescu.
Prin Legea nr. 16 / 1996 – Legea Arhivelor Naţionale, instituţia şi-a schimbat denumirea din Arhivele Statului în Arhivele Naţionale, iar structurile teritoriale au devenit direcţii judeţene. În anul 2009, prin reorganizarea instituţiei Arhivelor Naţionale, Direcţia judeţeană Buzău îşi schimbă titulatura în Serviciul judeţean Buzău.
În anul 2014, luna aprilie, Legea nr. 16 / 1996 a fost republicată, fiind incluse şi anumite prevederi ale Legii nr. 138 / 2013, care modifică şi completează Legea Arhivelor Naţionale.
Misiunea AN e aceea de a colecta, păstra, administra şi garanta transmiterea memoriei colective prin intermediul documentului istoric. Putem vorbi de un dublu rol al arhivelor în societate: o instituţie prestatoare de servicii, dar şi o prestigioasă instituţie de cultură.
Atribuții/sursele de autoritate:Atribuţiile S.J.A.N. Buzău, prevăzute în Legea 16 / 1996, republicată, vizează toate domeniile de activitate specifice Arhivelor Naţionale: preluarea, prelucrarea şi administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional; asigurarea accesului la aceste documente; eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, a còpiilor, certificatelor şi extraselor de pe documentele cu valoare practică; asigurarea asistenţei de specialitate la creatorii şi deţinătorii de documente din judeţul Buzău; utilizarea documentelor istorice în scopuri ştiinţifice (elaborarea de articole, ediţii de documente, cataloage, albume etc.).
Arhiva curentă și politica de colectare:Conform legii, S.J.A.N. Buzău preia de la creatorii și deținătorii din judeţul Buzău documentele cu valoare istorică, după cum urmează:
documente scrise, după 30 de ani de la crearea lor;
acte de stare civilă după 100 de ani de la întocmirea lor;
matrice sigilare confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completă a unităţii, după scoaterea lor din uz ;
- documentele fotografice, după 20 de ani de la crearea lor;
- documente tehnice, după 50 de ani de la crearea lor;
Organizaţiile particulare şi persoanele fizice care deţin documente din F.A.N. le pot depune la S.J.A.N. Buzău sub formă de custodie, donaţie. Cei care doresc să vândă documente din F.A.N. sunt obligaţi să comunice acest lucru instituţiei arhivelor.
Fonduri și colecții deținute:SJAN Buzău deţine fonduri administrative, comerciale, financiare, economice, judecătoreşti, sanitare, de muncă şi ocrotiri sociale, şcolare, ale cultelor, o impresionantă colecţie de registre de stare civilă din perioada 1831-1910. De remarcat este colecţia de achiziţii şi documente, în cadrul căreia regăsim jalbe, cărţi de alegere, hotărnicii, testamente, catagrafii. Strângerea acestor fonduri şi colecţii aflate pe teritoriul judeţului a început chiar de la înfiinţarea arhivelor de la Buzău, din anul 1945. Primul fond preluat a fost cel al Primăriei oraşului Buzău, urmat de cel al Prefecturii, Episcopiei şi liceului Hasdeu. Deasemenea, Biblioteca documentară a serviciului conţine aprox. 5800 cărţi , 4700 periodice, dar şi un nr. însemnat de cărţi de patrimoniu.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Biroul de Relaţii cu Publicul:
Luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 16.30;
Joi: 8.30 18.30.
Sala de Studiu
Luni - Joi: 8.30 14.30;
Audienţe (şef serviciu)
Miercuri, Vineri: 12.00 13.00.
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:În vederea obținerii de copii, extrase și certificate, petenţii pot depune o cerere în acest sens, personal sau prin poştă, fax, e-mail. În vederea obținerii accesului la sala de studiu, cercetătorul trebuie să dețină un act de identitate valabil, să completeze o cerere.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Accesul la documente prin intermediul sălii de studiu se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată şi ale Procedurii privind asigurarea accesului la informare și cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naționale.
S.J.A.N. Buzău deţine o sală de studiu la sediul din B dul Nicolae Bălcescu, unde în baza unei comenzi prealabile, cercetătorul poate consulta documente istorice.
În vederea studierii materialului documentar selectat, comanda se face pentru ziua lucrătoare următoare sau pentru o altă dată calendaristică. Cercetătorii din alte localităţi pot solicita şi primi unităţi arhivistice în ziua prezentării la cecetare, pănâ la ora 12.00, lucru valabil exclusiv doar pentru prima zi de cercetare.
Servicii de copiere:Cercetătorul poate solicita, contra cost, reproduceri de pe unităţile arhivistice/unităţile de bibliotecă cercetate şi de pe instrumentele de evidenţă a unităţilor arhivistice.
Deasemenea, poate executa cu aparatul propriu reproduceri foto digitale.
În ambele cazuri menţionate cercetătorul trebuie să completeze în prealabil o cerere-tip.
Taxele pentru servicii se plătesc la Trezorerie.
Cercetătorul poate să realizeze studii, articole pe baza materialului documentar cercetat şi să publice, in extenso sau parţial, textul şi/sau imaginea unităţilor arhivistice studiate, cu menţionarea sursei bibliografice (Arhivele Naţionale ale României).
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Serviciul judeţean Buzău al Arhivelor Naţionale, Anca Elena Pororo
Identificatorul instituţiei:ANR-BZ
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Proiect
Datele creării, revizuirii sau anulării:21.10.2014
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=134054
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București