GORJ (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-GJ
Title:GORJ
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naționale - Serviciul Județean Gorj
Alte forme ale numelui:S.J.A.N. Gorj
Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale (D.J.A.N. Gorj)
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură teritorială a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:str. I.C. Popilian nr. 38, Târgu Jiu, Jud. Gorj, cod poştal 210132
Nr. telefon:0253/212315, 0253/207974 (ghişeu)
Nr. fax:0253/212315
Adresa e-mail:gorj.an@mira.gov.ro
Persoane de contact:şef serviciu (împ.) Paula-Cristina Vasiloiu
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:În urma prevederilor H.C.M. 472/1951 şi a deciziei M.A.I. nr. 278 din 5 iunie 1951 a fost înfiinţată în Gorj o secţie a Arhivelor Statului sub denumirea de Secţia Regională Gorj a Arhivelor Statului care, după o scurtă perioadă organizatorică îşi va începe activitatea la 1 august 1951 având ca rază de competenţă teritoriile fostelor judeţe Gorj şi Mehedinţi. Din anul 1952 când regiunea Gorj este desfiinţată, arhivele gorjene devin filială a Serviciului Regional al Arhivelor Statului Craiova având ca zonă de competenţă teritoriul raioanelor Târgu Jiu, Novaci şi Gilort. Reorganizarea administrativ-teritorială din anul 1968, care reînfiinţa judeţul Gorj a condus la apariţia cu data de 1 aprilie 1969 a Filialei Arhivelor Statului Gorj cu zonă de activitate judeţul al cărui nume îl poartă. La 1 august 1951 îşi începea activitatea în localul din str. Tudor Vladimirescu, efectuând prima preluare de documente la 19 septembrie 1951. An după an, prin preluări succesive, depozitele filialei au devenit neîncăpătoare motiv pentru care la 4 iunie 1980 s-a început construirea noului sediu din str. Traian nr. 34, care a fost dat în funcţiune în anul 1982. Din anul 1996 a funcţionat sub denumirea de Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale iar din noiembrie 2009, în urma reorganizării – Serviciul Judeţean Gorj a Arhivelor Naţionale.
Atribuții/sursele de autoritate:Atribuţiile S.J.A.N. Gorj, prevăzute de Legea 16/1996, republicată, vizează toate domeniile de activitate specifice Arhivelor Naţionale: asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea documentelor pe care le deţine; asigură accesul la aceste documente în condiţiile legii, controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun, eliberează, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, copii, certificate, adeverinţe şi extrase de pe documentele care le creează ori le deţin, dacă acestea se referă la drepturi care îi privesc pe solicitanţi, utilizează documentele istorice în scopuri ştiinţifice (elaborarea de ediţii de documente, albume, cataloage etc.) etc.
Arhiva curentă și politica de colectare:Conform legii, persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente depun spre păstrare permanentă la S.J.A.N. Gorj, după cum urmează:
- documentele fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la crearea lor;
- documentele scrise, cu excepţia actelor de stare civilă şi a documentelor tehnice, după 30 de ani de la crearea lor;
- documentele tehnice, după 50 de ani de la crearea lor;
- actele de stare civilă, după 100 de ani de la crearea lor;
- matricele sigilare, confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completă a unităţii, după scoaterea lor din uz.
Clădirea (clădirile):str. I.C. Popilian, nr. 32-34, Târgu Jiu (sediu unic, fără depozite exterioare), P+3
Fonduri și colecții deținute:S.J.A.N. Gorj gestionează în depozite proprii un număr de 346 fonduri şi colecţii , însumând o cantitate de 5000 m.l. de documente. Acestea reprezintă documente de valoare inestimabilă pentru istoria judeţului permiţând celor interesaţi să cunoască faptele predecesorilor. În funcţie de natura informaţiilor şi problemelor la care se referă, precum şi de instituţiile care le-au creat, fondurile şi colecţiile deţinute de arhivele gorjene pot fi grupate în fonduri administrative, de învăţământ, ecleziastice, judecătoreşti, economice (industrie, economie, comerţ), finanţe, sănătate şi ocrotiri sociale, fonduri personale şi diferite colecţii. Cel mai vechi document deţinut de S.J.A.N. Gorj este o poruncă a domnitorului Mihnea Turcitu din 1577 iulie 28 prin care întăreşte boierului Lupu şi altora proprietatea asupra Muşeteştilor. De asemenea, mai găsim documente emise în cancelariile domnitorilor Constantin Şerban, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu şi a mai multor domni fanarioţi. Documentele fondurilor, originale sau copii, scrise în grafii şi limbi diferite sunt mărturia de necontestat a faptelor săvârşite de oamenii acestor locuri, sursă valoroasă de scriere a istoriei Ţinutului de Sus.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Biroul de Relaţii cu Publicul:
Luni-Miercuri, Vineri: 8.30-13.00 şi 14.00-16.30
Joi: 8.30-13.00 și 14.00-18.30
Sala de studiu:
Luni-Miercuri: 8.30-15.30
Audienţe (şef serviciu)
Miercuri: 13.30-15.30
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:În vederea obţinerii de copii, extrase şi certificate, trebuie depusă o cerere în acest sens.
Accesul la sala de studiu se realizează pe baza permisului eliberat în urma completării unei cereri tip de către cercetător, în baza actului de identitate (BI/CI, paşaport), având valabilitate 2 ani de la data emiterii. Permisul de cercetare se eliberează gratuit, la cerere.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale oferă pentru cercetare o sală de studiu, fiind dotat şi cu un aparat pentru citirea microfilmelor, la sediul instituţiei noastre, unde în baza unei comenzi prealabile, se pot consulta documentele istorice dacă îndeplinesc prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, şi ale Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale. În vederea studierii materialului documentar selectat, cercetătorul completează un buletin de comandă şi fişe de control sub semnătură proprie pentru ziua următoare sau pentru o altă dată calendaristică. Pe lângă materialul arhivistic, cercetătorul poate solicita şi unităţi de bibliotecă.
Servicii de copiere:Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale privind eliberarea de copii, certificate, adeverinţe şi extrase de pe documentele pe care le creează ori de deţine, se efectuează contra cost, în condiţiile prevăzute de lege.
Prin intermediul sălii de studiu, cercetătorul poate solicita, contra cost, reproduceri de pe unităţile arhivistice/unităţile de bibliotecă cercetate şi de pe instrumentele de evidenţă a unităţilor arhivistice, prin completarea unei cereri. De asemenea, se pot executa reproduceri foto digitale executate cu aparatul propriu al cercetătorului, fără utilizarea blitzului, în urma achitării unei taxe zilnice. Cercetătorul poate să realizeze studii, articole pe baza materialului documentar studiat şi să publice textul şi/sau imaginea unităţilor arhivistice studiate, cu menţionarea sursei, fondurile/colecţiile şi unităţile arhivistice studiate, să depună un exemplar al lucrării la Biblioteca Arhivelor Naţionale
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Paula-Cristina Vasiloiu
Identificatorul instituţiei:ANR-GJ
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:14 noiembrie 2014
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=134055
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București