DÂMBOVIȚA (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-DB
Title:DÂMBOVIȚA
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dâmboviţa
Alte forme ale numelui:S.J.A.N. Dâmboviţa
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Dâmboviţa (D.J.A.N. Dâmboviţa.)
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură teritorială a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:Plt. Diţescu Stan, nr. 6, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130015
Nr. telefon:+4 0245 / 220536 direct şi + 4 0245 / 207200 interior 27901 (secretariat)
+4 0245/220536 direct şi +4 0245/207200 interior 27924 (Biroul de Relaţii cu Publicul)
Nr. fax:+4 0245/220536
Adresa e-mail:dambovita.an@mai.gov.ro
Persoane de contact:şef serviciu ( împuternicit) Mariana Liliana Stoica
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Arhivele Naţionale din Târgovişte au evoluat din punct de vedere organizatoric, al atribuţiilor şi jurisdicţiilor teritoriale, în conformitate cu etapele legislaţiei arhivistice şi administrative.
După înfiinţarea Secţiei Regionale Prahova a Arhivelor Statului, cu sediul la Ploieşti, aceasta a avut în subordine mai multe filiale din raza teritorială a fostei regiuni Ploieşti, printre care şi filiala Târgovişte, care îşi va începe activitatea în septembrie 1953. După reforma administrativ teritorială din 1968, se înfiinţează filiala Dâmboviţa a Arhivelor Statului, cu sediul în municipiul Târgovişte, din 1996 Direcţia Judeţeană Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale.
Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.
Iniţial, sediul filialei, biroul şi depozitele au funcţionat în fostul penitenciar al oraşului Târgovişte, care, evident, nu asigura condiţii corespunzătoare de depozitare şi activitate pentru personal.
În 1967, filiala s-a mutat într-un imobil mai spaţios şi mai bine conservat, deşi prin proiect şi această construcţie avea altă destinaţie. Acesteia i s-a adăugat, în 1981, o parte din fosta cazarmă a pompierilor militari, astfel că în prezent avem o capacitate de depozitare de peste 4.200 m.l. Aceste condiţii satisfăcătoare la începutul anilor 80, au avut drept consecinţă amânarea finanţării investiţiei pentru un imobil nou, în favoarea altor filiale care se confruntau cu probleme deosebite, rămânând „în aşteptare” până în ziua de azi.
Atribuții/sursele de autoritate:Atribuţiile S.J.A.N. Dâmboviţa, prevăzute în Legea16/1996, vizează toate domeniile de activitate specifice Arhivelor Naţionale: preluarea, prelucrarea şi administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional; asigurarea accesului la aceste documente; eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, a còpiilor, certificatelor şi extraselor de pe documentele cu valoare practică; asigurarea asistenţei de specialitate la creatorii de documente din judeţul Dâmboviţa; utilizarea documentelor istorice în scopuri ştiinţifice (organizarea de expoziţii, publicarea de articole etc.).
Arhiva curentă și politica de colectare:Conform legii, S.J.A.N. Dâmboviţa preia de la creatori și deținatori documentele cu valoare istorică, după cum urmează:
- documente scrise, după 30 de ani de la crearea lor;
- documente fotografice, după 20 de ani de la crearea lor;
- documente tehnice, după 50 de ani de la crearea lor;
- acte de stare civilă după 100 de ani de la întocmirea lor;
- matrice sigilare confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completă a unităţii, după scoaterea lor din uz etc.
Fonduri și colecții deținute:În cei 60 de ani de activitate, baza documentară a arhivelor dâmboviţene s-a îmbogăţit an de an, ajungând să cuprindă aproximativ 1000 de fonduri şi colecţii arhivistice din cele mai variate domenii de activitate, începând cu documentele feudale din veacul al XVI-lea şi continuând cu arhivele unor instituţii publice sau particulare.
Fondurile arhivistice deţinute de instituţia noastră au fost grupate şi aşezate în depozite în următoarele categorii: administrative, învăţământ şi cultură, judecătoreşti, ordine publică, cooperaţie, politice şi, în sfârşit, fonduri familiale şi personale.
Pe lângă bogata paletă de fonduri amintite Direcţia Judeţului Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale mai cuprinde un număr de 7 colecţii în cadrul cărora sunt grupate documente cu un specific aparte: planuri, hărţi, fotografii, matrice sigilare, condici şi registre de stare civilă precum şi documente emise preponderent în perioada feudală.
În cadrul Colecţiei de documente au fost grupate şi inventariate documentele cele mai vechi pe care le deţine instituţia, începând cu anul 1526.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Biroul de Relaţii cu Publicul:
Luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30-16.30;
Joi: 8.30-18.30.
Accesul la ghişeu se face prin curtea instituţiei.
Sala de Studiu:
Luni-Joi: 8.30-15.30
Audienţe (şef serviciu):
Miercuri: 09.00-11.00
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:În vederea obținerii de copii, extrase și certificate, trebuie să depuneți o cerere în acest sens. În vederea obținerii accesului la sala de studiu, trebuie să dețineți un act de identitate valabil.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dâmboviţa, în baza unei comenzi prealabile, asigură consultarea documentelor istorice deţinute, prin intermediul sălii de studiu.
În vederea studierii materialului documentar selectat, comanda se face pentru ziua lucrătoare următoare sau pentru o altă dată calendaristică. Pentru fondurile aflate în depozitele exterioare ale S.J.A.N. Dâmboviţa, comenzile de unităţi arhivistice se fac cu cel puţin 3 zile înaintea datei stabilite pentru cercetare.
Accesul la documente prin intermediul sălii de studiu se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată şi ale Procedurii privind asigurarea accesului la informare și cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naționale.
Servicii de copiere:Cercetătorul poate solicita, contra cost, reproduceri de pe unităţile arhivistice/unităţile de bibliotecă cercetate şi de pe instrumentele de evidenţă a unităţilor arhivistice.
De asemenea, poate executa cu aparatul propriu reproduceri foto digitale.
Taxele pentru servicii se plătesc la Trezorerie.
Cercetătorul poate să realizeze studii, articole pe baza materialului documentar cercetat şi să publice, in extenso sau parţial, textul şi/sau imaginea unităţilor arhivistice studiate, cu menţionarea sursei bibliografice (Arhivele Naţionale ale României).
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dâmboviţa, Mariana Liliana Stoica
Identificatorul instituţiei:ANR-DB
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Revizuită
Datele creării, revizuirii sau anulării:2014-11-25
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=134059
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București