BU-F-01299 Centrul Naţional de Românizare, 1940-1948 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:BU-F-01299
Ref. code AP:BU-F-01299
Title:Centrul Naţional de Românizare
Creation date(s):1940 - 1948
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:4996
Running meters:85.15
Archival Material Types:dosare
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Centrul Naţional de Românizare
UD - Creator (Link): Centrul Naţional de Românizare (RO-Bucureşti)
Collection period:1940 - 1948
Administration history:Centrul Naţional de Românizare a fost înfiinţat prin Decretul – Lege nr. 1216, publicat în Monitorul Oficial nr. 102 din 3 mai 1941, ca persoană juridică de drept public. Instituţia funcţiona pe lângă Preşedenţia Consiliului de Miniştri (Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului), cu scopul de a româniza bunurile intrate în patrimoniul statului şi de a contribui, prin activitatea sa, la românizarea vieţii economice.Instituţia a avut rolul de a organiza, conduce şi supraveghea lucrările pentru luarea în primire a bunurilor trecute în patrimoniul statului, fiind autorizată să facă cercetările necesare pentru identificarea bunurilor care nu au fost declarate de evrei, cu implicarea, la cerere, a tuturor autorităţilor statului. Pe lângă îndeplinirea acestor sarcinii, Centrului Naţional de Românizare îi reveneau şi alte atribuţii, după cum rezultă din Decretul menţionat: administra provizoriu aceste bunuri, ţinea evidenţa şi contabilitatea, le distribuia şi le lichida, emitea rentă pentru achitarea indemnizaţiei cuvenite foştilor proprietari evrei şi pentru achitarea creditorilor, plătea cupoanele acestor rente, amortiza renta cuvenită creditorilor care nu erau evrei, supraveghea şi urmărea amortizarea rentei ce se plătea evreilor şi ajuta românizarea vieţii economice, comerciale şi industriale.
Din punct de vedere organizatoric, instituţia dispunea de organe de îndrumare, jurisdicţionale, de conducere, control şi execuţie. Conform Decretului de înfiinţare, patrimoniul C.N.R. – ului era format din toate bunurile care au intrat în proprietatea statului: proprietăţile rurale evreieşti; bunurile fostei organizaţii legionare. Acestor bunuri li s-au adăugat acţiunile pe care evreii le aveau în societăţile de turism.
În anul 1942, prin Legea nr. 175 din 6 martie, publicată în Monitorul Oficial nr. 56/1942, C.N.R.– ul a continuat să funcţioneze ca instituţie autonomă, cu personalitate juridică, sub conducerea şi controlul Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului. Atribuţiile şi organele de conducere au rămas aceleaşi. Modificările aduse de acest act normativ vizau organele de execuţie centrală, prevăzute astfel: Direcţia Bunurilor, Direcţia Personalului, Direcţia Contabilităţii, Serviciul Secretariatului şi Registratura Generală, Contenciosul şi Corpul Inspectorilor.
Legea de reorganizare, adoptată la 19 mai 1944 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 143 din 22 iunie 1944, a adus elemente noi în legătură cu structura instituţiei, precizând următoarele organe de execuţie: Subdirecţia Generală a Patrimoniului, Exploatării şi Contabilităţii Patrimoniale, Subdirecţia Generală a Administraţiei Publice şi Administraţiile Generale.
Anul 1944 a marcat un moment important în istoria instituţiei, întrucât Legea nr. 630 din 5 decembrie 1944, publicată în Monitorul Oficial nr. 287 din 11 decembrie 1944, a reglementat lichidarea patrimoniului Centrului, ce urma a fi realizată de către Direcţia Generală a Lichidării C.N.R.–ului. Direcţia avea personalitate juridică şi funcţiona pe lângă Ministerul Economiei Naţionale.
În 1948 a fost desfiinţată Direcţia Generală a Lichidării C.N.R. – ului, în baza Deciziei nr. 265 din 22 martie 1948 a Comisiei Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară, publicată în Monitorul Oficial nr. 69 din 23 martie 1948. Lucrările de lichidare a C.N.R. – ului şi a administraţiilor şi serviciilor prevăzute de Legea nr. 1/1945 şi de art. 3 din Legea nr. 133/1947 urmau a se executa de Direcţia Contabilităţii, din cadrul Ministerului Finanţelor, printr-un Serviciu al Lichidărilor.
Source of transfer:Ministerul Finanţelor
 

Information on content and structure

Contains also:Materialul documentar creat de Centrul Naţional de Românizare cuprinde genuri variate de documente, precum: decrete şi decizii ale Preşedenţiei Consiliului de Miniştri şi ale Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului, jurnale ale Consiliului de Miniştri, contracte de arendare a unor proprietăţi expropriate, contracte de închiriere a unor imobile, aflate în proprietatea C.N.R. – ului, procese – verbale de inventariere şi de predare – preluare, procese – verbale încheiate cu prilejul unor licitaţii publice pentru vânzarea de bunuri, avize ale Comisiei de Românizare, referate de verificare şi de constatare a bunurilor care aparţineau C.N.R. –ului, circulare, ordine de plată, cereri de arendare a bunurilor expropriate, borderouri de cheltuieli privind situaţia unor imobile, corespondenţă, tabele, facturi, referitoare la inventarierea şi predarea către stat a bunurilor expropriate de la foştii proprietari evrei, germani, ţigani şi bulgari repatriaţi şi arendarea acestor bunuri către instituţii publice sau persoane particulare, dar şi cu privire la activitatea desfăşurată de Direcţia Generală a Lichidării C.N.R. –ului.
O serie de documente, precum procese – verbale de predare – preluare, inventare ale bunurilor, corespondenţă, referate şi ordine de plată, situaţii, borderouri privesc organizarea şi funcţionarea Centrelor de Reparaţie şi Evacuare „Arciz” – Corabia, din judeţul Romanaţi şi „Pesac”, din judeţul Timiş – Torontol, în scopul reparării bunurilor care trebuiau retrocedate U.R.S.S. – ului, conform art. 12 din Convenţia de Armistiţiu.
De asemenea, în cadrul fondului de regăsesc referate şi ordine de serviciu, situaţii, memorii de activitate şi note de serviciu, certificate, tabele, borderouri, facturi, chitanţe şi state de plată ale personalului Comisiilor Judeţene ale C.N.R. – ului, cu privire la cheltuieli administrative şi diverse probleme legate de personal.
UD - FP Position (Classification system) (Link):BU-F-01299 Centrul Naţional de Românizare (Clasă)
 

Conditions of access and use

Access regulations:restricţionat parțial conform art. 30 ali. 2 lit. d din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată în anul 2014
Language:română
Finding aids:2607
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, Bontea Cornelia
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:15.04.2014
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Imposibil
Accessibility:Anumiți angajați
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=136866
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București