BU-F-01300 Societatea Anonimă Română Rieber, 1937-1950 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:BU-F-01300
Ref. code AP:BU-F-01300
Title:Societatea Anonimă Română Rieber
Creation date(s):1937 - 1950
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:86
Running meters:3.40
Archival Material Types:Dosar/document
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Societatea Anonimă Română pentru Comerţul de Automobile şi fabricarea de caroserii RIEBER S.A.R.
Întreprinderea de Stat „Motorul”/ „Garajul de Stat Motorul”
UD - Creator (Link): Societatea Anonimă Română Rieber (RO-Bucureşti*
Collection period:1937 - 1949
Administration history:Prin Actul constitutiv publicat în M. O. nr. 74 din 30 martie 1937 a luat fiinţă Societatea Anonimă Română pentru Comerţul de Automobile şi Fabricarea de Caroserii RIEBER S.A.R., cu un capital social de 7.200.000 lei.
Capitalul social al societăţii a fost împărţit în 7.200 acţiuni nominative de câte 1.000 lei, care a fost subscris şi vărsat de următorii acţionari fondatori: Herman I. Rieber, Cristian Marinescu, Ing. A. Băilescu, Ing. Herman H. Rieber, Emil Rieber, Adolf Rieber, Ing. Alexandru Rieber, Dr. Jean Rieber, Rudolf Rieber, Ferdinand Rieber.
În conformitate cu Statutele, obiectul societăţii consta în „reprezentanţe comerciale, comerţul en gros şi en detail de automobile şi motoare de tot felul, accesorii şi toate articolele în legătură cu această branşă, fabricarea de trăsuri şi caroserii şi furnituri de asemenea articole”.
În aceste condiţii, a fost consemnată înfiinţarea acestei societăţi la Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. 123/1937, cu sediul în B-dul Brătianu 35, Bucureşti.
Administrarea Societăţii revenea Consiliului de Administraţie compus din trei până la cinci membri, între care un preşedinte şi un administrator delegat, care avea dreptul de a încheia contracte de reprezentanţă, de furnitură, de a cumpăra şi vinde imobile, de a constitui ipoteci. Membrii Consiliului de Administraţie erau aleşi de Adunarea Generală pe timp de patru ani. Funcţia de preşedinte înceta doar cu demisia sau decesul titularului numit prin Actul constitutiv, în persoana lui H. I. Rieber, care prezida Adunările Generale şi Consiliul de Administraţie. Atribuţiile Adunării Generale erau cele prevăzute de Codul de Comerţ iar deciziile sale aveau caracter obligatoriu.
În anul 1942 Adunarea Generală Extraordinară a decis mutarea sediului societăţii în str. Romulus 15-17, iar în anul 1943, în şoseaua Mihai Bravu 225-229, unde va rămâne până la naţionalizarea societăţii.
Prin decizia Ministerului Economiei Naţionale (M.O. nr. 253/1944) a fost numit un administrator de supraveghere la societatea Rieber S.A.R. pe baza Decretului-Lege nr. 478 din 6 octombrie 1944 pentru administrarea provizorie a unor societăţi pe acţiuni. La scurt timp însă, conform deciziei Ministerului Economiei Naţionale Nr. 6417/1945, societatea Rieber S.A.R. a fost scoasă de sub prevederile legii 478/1944 întrucât s-a stabilit că nu se încadra în dispoziţiile legilor Nr. 498/1942, 443/1944, 478/1944 şi 644/1944, privitoare la regimul bunurilor supuşilor statelor cu care România se afla în stare de război, după data de 23 august 1944.
La 11 iunie 1948 societatea Rieber S.A.R. a fost naţionalizată prin legea nr. 119 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări şi de transporturi (M.O. nr. 113 din 11 iunie 1948).
Prin decizia Consiliului de Miniştri nr. 1421/1948 (M.O. nr. 240/15 octombrie 1948) Întreprinderea Naţionalizată Rieber S.A.R. a fost trecută, cu întregul activ şi pasiv, din cadrul Ministerului Industriei, în administrarea şi folosinţa Ministrului de Finanţe.
În conformitate cu decizia nr. 7776 a Ministerului de Industrie (M.O. nr. 252 din 29 octombrie 1948) societatea şi-a schimbat denumirea din S.A.R. Rieber în Întreprinderea de Stat „Motorul”/ „Garajul de Stat Motorul”.
Datorită lipsei de activitate comercială, precum şi exclusivei folosiri a societăţii în interes propriu de către Ministerului Finanţelor, Consiliu de Miniştrii, prin hotărârea nr. 643 din 24 iunie 1949, a decis atât punerea sa în stare de dizolvare şi lichidare cât şi trecerea activului net rămas în urma lichidării, compus din bunuri mobile şi imobile, în proprietatea Statului prin Ministerul de Finanţe.
Source of transfer:Ministerul Finanţelor
 

Information on content and structure

Contains also:Din cercetarea materialului arhivistic, creat de Societatea Anonimă Română pentru Comerţul de Automobile şi fabricarea de caroserii RIEBER S.A.R. (1937-1950) şi format din acte normative, liste ale acţionarilor, procese-verbale ale Consiliului de Administraţie, procese-verbale ale Adunării Generale Extraordinare, registre cu cotoare de acţiuni de diverse valori, bilanţuri, situaţii privind activul şi pasivul, balanţe de verificare, situaţii cu construcţiile şi instalaţiile atelierelor şi garajelor, inventare cu mobilier, maşini şi unelte ale societăţii, facturi, state de plată, referate şi situaţii privind personalul, registre de personal, dosare de personal, corespondenţă reies o serie de informaţii cum ar fi: domeniul de activitate al societăţii; genul serviciilor prestate; contractele cu firme pentru furnizarea de materiale; bunurile mobile şi imobile deţinute de societate; activitatea societăţii în domeniul reparaţiilor prestate pentru autovehiculele Comisiei Aliate de Control; activitatea financiar-contabilă a societăţii; salarizarea personalului; aplicarea prevederilor contractelor colective de muncă.
UD - FP Position (Classification system) (Link):BU-F-01300 Societatea Anonimă Română Rieber (Clasă)
 

Conditions of access and use

Grafia:română, germană, engleză
Finding aids:2327
Finding aid file:BU-I-02327--Societatea Anonimă Rieber. 1937-1950.pdf
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, Bontea Cornelia
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:12.05.2014
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=136867
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București