BU-F-00312 Colecţia de documente "Achiziţii Noi", 1300 (c)-1992 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:BU-F-00312
Ref. code AP:BU-F-00312
Title:Colecţia de documente "Achiziţii Noi"
Creation date(s):approx. 1300 - 1992
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:57
Running meters:40.70
Archival Material Types:Dosar/document
 

Information on context

Administration history:Colecţia a fost înfiinţată în 1950, din donaţii, oferte şi transferuri din alte fonduri. Este o colecţie heterogenă, deschisă, cu documente medievale, moderne şi contemporane.
 

Information on content and structure

Contains also:Hrisoave, cărţi domneşti, firmane, cărţi patriarhale, documente emise de împăraţi şi regi europeni, cărţi de judecată, documente emise de ierarhi bisericeşti, testamente, foi de zestre, inventare de obiecte, acte din arhivele unor tribunale, de la Creditul Funciar Urban şi Rural, plângeri, contracte, scrisori particulare ş.a., unele bogat ornamentate, multe originale dar şi copii, referitoare la: moşii, sate, imobile, mori, terenuri intravilane, unităţi de măsură şi monede, litigii (în special din Ţara Românească şi Moldova, dar şi din Transilvania); categorii sociale şi relaţiile între ele; forme de protest; relaţii voievod-boieri; familii boereşti, genealogii, heraldică; viaţa în Ţările Române din Evul Mediu până în secolul XIX; situaţia economică, socială şi politică, financiară, impozite şi privilegiaţi; mănăstiri, schituri şi biserici; averea acestora; cler; meşteşuguri şi meşteşugari; răscoale, revoluţii; începuturile industriei româneşti; dezvoltarea oraşelor şi târgurilor; comerţ intern şi extern. Relaţii economice între cele trei Ţări Române, relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Poarta. Organizarea administrativ-teritorială, administraţia locală, abuzuri. primele acte de stare civilă; slujbe de stat; recensăminte; închisori; justiţie, legi nescise, despărţirea Justiţiei de Domnie; Organizarea militară, războaiele celor trei principate româneşti cu otomanii, polonii, ruşii, tătarii şi austriecii; cele două războaie mondiale; interesele Marilor Puteri; Transilvania - diplome de proprietate şi de înnobilare emise de voievozi şi principi; problema Basarabiei şi Bucovinei, Unirea Principatelor (1859). Conferinţa de Pace de la Paris (1919). Situaţia sanitară, medicină, spitale, farmacii, medicamente, carantine; medicină veterinară. Relaţiile Ţărilor Române şi apoi României cu Bulgaria, Polonia, Rusia, Imperiul Habsburgic şi în mod special cu Franţa, acorduri cu ţări europene. Viaţa politică în secolul XIX şi începuturile democraţiei române, francmasonerie. Începuturile învăţământului românesc, laicizarea sa, înfiinţarea şcolilor superioare; viaţa culturală şi ştiinţifică, tipografii, texte religioase şi cărţi, lucrări literare, memorialistică, turnee ale unor teatre străine, începuturile teatrului românesc, asociaţii şi fundaţii. Corespondenţa unor personalităţi precum Nicolae Bălcescu, Costache Negri, Vasile Alecsandri, Al. I. Cuza, Aurel Vlaicu, Alexandru Marghiloman. Calamităţi naturale, fenomene astronomice; obiceiuri şi tradiţii populare, superstiţii, folclor literar, port popular ş.a.
System of arrangement:cronologic, pe preluări
 

Conditions of access and use

Grafia:lb. română, slavă, greacă, turcă, rusă, franceză, germană, latină, maghiară, sârbă, bulgară, croată, idiş, armeană, japoneză, persană, tibetană; paleografia gotică, româno-chirilică.
Finding aids:Inventarele 83-127, 894-900, 1061, 1297 şi 2809
Finding aid file:BU-I-00090--Achizitii Noi. CLXI.PDF
BU-I-00093--Achizitii Noi. CCXXCIII-CCCVIII.PDF
BU-I-00095--Achizitii Noi. DXXXVI-DCCLXXXIX.PDF
BU-I-00097--Achizitii Noi. DCCXCIV.PDF
BU-I-00098--Achizitii Noi. DCCXCV-DCCCXL.PDF
BU-I-00099--Achizitii Noi. DCCCXLI-MI.PDF
BU-I-00100--Achizitii Noi. MII-MLXIX.pdf
BU-I-00101--Achizitii Noi. MLXX-MCX.pdf
BU-I-00102--Achizitii Noi. MCXI-MCCCXXVIII.PDF
BU-I-00103--Achizitii Noi. MCCCXXIX-MDCCCXCIV.PDF
BU-I-00106--Achizitii Noi. MMLXI-MMCCCLXX.PDF
BU-I-00108--Achizitii Noi. MMCDXVI-MMCDXXV.PDF
BU-I-00110--Achizitii Noi. MMCDLXXI-MMDXVIII.PDF
BU-I-00112--Achizitii Noi. MMDCLIX-MMDCLXI.PDF
BU-I-00113--Achizitii Noi. MMDLXIX-MMDLXXIV.pdf
BU-I-00114--Achizitii Noi. MMDLXXV-MMDLXXXI.pdf
BU-I-00115--Achizitii Noi. MMDLXXXIX-MMDCII.PDF
BU-I-00116--Achizitii Noi. MMDCIII-MMDCVIII.pdf
BU-I-00117--Achizitii Noi. MMDCIX-MMDCXXI.PDF
BU-I-00118--Achizitii Noi. MMDCXL-MMDCLVIII.PDF
BU-I-00119--Achizitii Noi. MMDCLXV-MMDCCX.PDF
BU-I-00123--Achizitii Noi. MMDCCLXXXIII-MMDCCLXXXV.PDF
BU-I-00297--Achizitii Noi. MMCMXXIII- MMMLIV1.PDF
BU-I-00895--Achizitii Noi. MMDCCXI-MMDCCXX.PDF
BU-I-00894--Achizitii Noi. MMDCCLI-MMDCCLII.pdf
BU-I-00898--Achizitii Noi. MMDCCCXCVIII-MMCMIV.PDF
BU-I-00899--Achizitii Noi. MMCMV-MMCMVIII.PDF
BU-I-00900--Achizitii Noi. MMCMXVIII-MMCMXXII.PDF
 

Information on related materials

Publications:Maria Soveja, Iulia Gheorghian, Valentina Costake, "Îndrumător în Arhivele Centrale", vol. I, partea II, Bucureşti, 1974, p. 58-69; Arhivele Naţionale ale României, Indice cronologic nr. 25, vol. I, Bucureşti, 2002; ANR, I.c. nr. 25, vol. II, Bucureşti, 2009.
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Dincă Ileana
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:20.01.2014
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=174651
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București