BR-F-00089 Pretura Plăşii Viziru, 1910-1950 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:BR-F-00089
Ref. code AP:BR-F-00089
Title:Pretura Plăşii Viziru
Creation date(s):1910 - 1950
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:782
Running meters:18.00
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Subocârmuirea Plăşii Bălţi 1831-1848; Subadministraţia Plăşii Bălţi 1848; Subcârmuirea Plăşii Bălţi 1849-1854; Subadministraţia Plăşii Bălţi 1855-1859; Subprefectura Plăşii Bălţi 1860-1904; Inspectoratul comunal al Plăşii Bălţi 1904-1905; Inspectoratul comunal al Plăşii Viziru 1905-1925; Pretura Plăşii Viziru 1925-1948; Comitetul Provizoriu al Plăşii Viziru 1949-1950.
Collection period:1831 - 1950
Administration history:Pretura reprezenta instituţia administrativă intermediară între judeţ şi comună, care avea largi atribuţii în coordonarea, controlul şi îndrumarea tuturor problemelor administrative, economice, financiare, sanitare, poliţieneşti în cadrul unui grup mare de comune din componenţa unei plase. Plasa desemna o unitate administrativ-teritorială, parte componentă a unui judeţ, care grupa un număr de comune urbane şi rurale. Preturile, organe ale puterii executive de stat, subordonate prefecturilor judeţene, aveau de îndeplinit largi atribuţii: coordonarea administraţiei comunale, menţinerea ordinii cu ajutorul organelor de poliţie, aplicarea legilor şi regulamentelor, supravegherea şcolilor şi spitalelor, căminelor culturale şi bisericilor, combaterea epidemiilor şi epizotiilor, probleme edilitate, supravegherea activităţii industriale, agricole, comerciale, organizarea alegerilor, alcătuirea periodică a recensămintelor populaţiei şi altele. Primul pretor era şeful administrativ al plăşii şi în acelaşi timp funcţionar exterior al Ministerului de Interne, fiind subordonat prefectului.
În primii ani de revenire la administraţia românească judeţul era împărţit în două plăşi: Vădeni şi Balta iar din anul 1892 judeţul avea 4 plase: Călmăţui, Silistraru, Ianca şi Viziru. Plasa Viziru cuprindea la data înfiinţării următoarele localităţi: Berteşti de sus (Otmătu), Gura călmăţuiului, Berteşti de jos, Gura gârluţii, Polizeşti, Bordei Verde, Crestezu, Druica, Mototoleşti, Spânu, Ceacâru (Tufeşti), Filiu (Budişteanu), Iarba dulce, Lişcoteanca, Gropeni, Însurăţei (Părdăleni), Caragicav, Lacu rezi, Padina (Fântânile), Mihai Bravu, Cucuta, Osmanu, Ghiveciu, Imina, Moroteşti (Hoinari), Movila Vămii, Pârlita, Stăncuţa, Stanca, Măraşu, Băndoiu, Valea Cânepii, Viziru, Băjani, Giurgeni, Groseni, Ţăcău, Tâmpeni (Odaia Vizirului). Această structură administrativă a funcţionat până în anul 1950 când au luat fiinţă raioanele.
Source of transfer:Documentele create de această instituţie create începând cu anul 1911, au fost preluate de la Consiliul Popular judeţean Brăila în anul 1974
 

Information on content and structure

Contains also:Documentele din fond sunt alcătuite din ordine, instrucţiuni de la Ministerul de Interne, Prefectura judeţului Brăila, rapoarte ale primarilor, notarilor, şefilor posturilor de jandarmi din comunele aflate în subordine, procese – verbale de inspecţie, statistici, adrese ale unor instituţii, cereri şi memorii ale persoanelor particulare etc. şi sunt referitoare la combaterea epidemiilor în localităţile cuprinse în plasă, probleme de mobilizare pentru caz de război, încasarea impozitelor, supravegherea cetăţenilor străini şi a cultelor religioase, desfăşurarea alegerilor, construcţie şi amenajarea de drumuri şi poduri, efectuarea lucrărilor agricole, evidenţa populaţiei, asigurarea aprovizionării populaţiei, ridicarea de monumente ale eroilor căzuţi în primul război mondial, urmărirea infractorilor şi a contravenienţilor, verificări de bugete comunale şi altele.
Appraisal and destruction:au fost selecţionate documente din perioada 1911-1948, în anul 1981
 

Conditions of access and use

Access regulations:În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 şi a procedurilor în vigoare
Reproduction conditions:În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 şi a procedurilor în vigoare
Finding aids:inventar nr. 318
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:SJAN Brăila
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:04.06.2015
 

Usage

End of term of protection:12/31/1980
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=256574
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București