BR-F-00121 Primăria Comunei Bordei Verde, 1918-1970 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:BR-F-00121
Ref. code AP:BR-F-00121
Title:Primăria Comunei Bordei Verde
Creation date(s):1918 - 1970
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:1072
Running meters:16.80
Archival Material Types:Dosare, registre.
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Primăria comunei Bordei Verde 1865-1948; Comitetul Provizoriu al comunei Bordei Verde 1949-1950; Sfatul Popular al comunei Bordei Verde 1950-1968; Consiliul Popular al comunei Bordei Verde 1968-1989; Primăria comunei Bordei Verde 1989-1992; Consiliul Local al Comunei Bordei Verde 1992-oooo
Administration history:În anul 1865 a luat fiinţă localitatea Bordei, prin împroprietărirea de către Eforia Spitalelor a 106 persoane. Prin Decretul nr. 3332/04.10.1892, comuna Bordei Verde a fost repartizată Plasei Balta cu satele: Bordei Verde, Crestezu, Druica, Mototoleşti şi Spânu. În anul 1904 comuna avea satele: Bordei Verde, Crestezu, Druica şi Şchiaua Nouă şi cătunele Mototoleşti, Spânu şi Vlădeni. În urma aplicării Legii de împărţire teritorială a ţării din 0 aprilie 1923, comuna Bordei Verde aparţinea de Plasa Ianca şi avea un singur sat. În anul 1948, la comună se adaugă satul Vintileşti, iar conducerea primăriei a fost asigurată de Comitetul Provizoriu (care înlocuia Consiliul Comunal), până la apariţia Legii nr. 17/1949 care instituit Sfat Popular. Membrii Sfatului erau aleşi pentru o perioadă de patru ani. Aceştia aveau obligaţia faţă de cei care i-au ales să prezinte dări de seamă privind activitatea desfăşurată. Sfatul Popular, care îşi desfăşura activitatea în sesiuni, avea ca sarcină realizarea tuturor dispoziţiilor şi ordinelor primite de la forurile superioare în toate domeniile de activitate şi pentru unităţile subordonate. Dintre membri Sfatului Popular se alegea Comitetul Executiv, care era organul de dispoziţie şi execuţie şi era compus dintr-un: preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, un secretar şi membri (în funcţie de mărimea unităţii teritorial-administrative). Comitetul Executiv avea ca atribuţii: pregătirea proiectului de plan şi buget, întocmirea proiectelor de regulament în cadrul competenţei, încheierea de contracte şi obligaţiuni, numirea şi mutarea şi aplicarea de pedepse disciplinare personalului propriu, convocarea Sfatului popular şi elaborarea ordinii de zi a sesiunilor acestuia. În intervalul dintre sesiunile Sfatului Popular, Comitetul Executiv prelua o parte din atribuţiile acestuia, cu excepţia: alegerii membrilor Comitetului Executiv, aprobarea proiectului de buget şi a planului de stat, înfiinţarea de întreprinderi şi instituţii, aprobarea regulamentelor unităţilor aflate în subordine, precum şi stabilirea taxelor şi impozitelor din raza de competenţă. Legea Consiliilor populare din anul 1949 a fost abrogată prin Decretul nr. 259/1950 privind organizarea şi funcţionarea Sfaturilor Populare. Acesta reia unele prevederi ale legii din 1949, cu unele modificări şi completări. Astfel, în activitatea sa, Sfatul Popular se sprijineau pe Comisiuni Permanente şi Comitete de Cetăţeni, a căror organizare şi funcţionare era reglementată separat, prin regulamente. Sfatul Popular comunal trebuia convocat în sesiuni ordinare odată pe lună şi în sesiuni extraordinare ori de câte ori era nevoie, la iniţiativa Comitetelor Executive, a majorităţii Sfatului Popular sau la cererea organelor superioare. În timpul sesiunilor, Sfaturile Populare îşi alegeau un preşedinte şi un secretar, pentru conducerea şedinţelor acestuia. Comitetul executiv ale Sfatului Popular comunal, care era organul executiv şi de dispoziţie, se compunea dintr-un preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, şi era ales din Sfatul Popular respectiv. Din anul 1950 o dată cu aplicarea Legii nr. 5 care reglementa organizarea teritorială în regiuni şi raioane, comuna Bordei Verde aparţinea de Raionul Călmăţui, Regiunea Galaţi, cu satele Bordei Verde, Vintileşti, Constantin Gabrielescu şi Târlele Filiu (ultimele două foste comune). În anul 1968 când raioanele şi regiunile se desfiinţează şi reapar judeţele, comuna Bordei Verde avea în componenţă satele: Bordei Verde, Constantin Gabrielescu, Filiu şi Lişcoteanca (ultima fostă comună).
Source of transfer:Documentele care constituie acest fond arhivistic au fost preluate în anii 1961 şi 1978 de la Sfatul Popular al comunei Bordei Verde şi respectiv de la Consiliul Popular al comunei Bordei Verde
 

Information on content and structure

Contains also:Documentele din fond evidenţiază aspecte legate de mobilizări şi rechiţiţiiaplicarea celor două reforme agrare 1921 şi 1945 (expropriere moşieri şi împroprietărire),organizarea alegerilor, începerea şi desfăşurarea procesului de colectivizare, electrificarea şi modernizarea comunei şi a satelor aferente, modificări survenite în structura teritorială a comunei, dezvoltarea social economică şi cultural politică a comunei.
System of arrangement:cronologic
 

Conditions of access and use

Access regulations:În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 şi a procedurilor în vigoare
Reproduction conditions:În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 şi a procedurilor în vigoare
Finding aids:inventarul nr. 96 (1918-1948)
inventarul nr. nr. 230 (1949-1970)
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:SJAN Brăila
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:05.06.2015
 

Usage

End of term of protection:12/31/2000
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=256606
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București