DJ-F-00013 LICEUL "ELENA CUZA", 1865-1948 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:DJ-F-00013
Ref. code AP:DJ-F-00013
Title:LICEUL "ELENA CUZA"
Creation date(s):1865 - 1948
Creation date(s), scattered dates:from 1826
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:803
Running meters:22.24
Archival Material Types:dosare, cataloage, registre, condici
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Pensionatul Lazaro Otetelişanu
Şcoala Centrală
Şcoala Normală de Institutoare
Şcoala Normală de Învăţătoare
Şcoala Secundară Internat de gr. I
Şcoala Secundară Internat "Elena Cuza", de gr. II
Şcoala Secundară de Fete "Elena Cuza"
Liceul Internat de Fete "Elena Cuza"
Liceul nr. 3
Liceul Teoretic "Elena Cuza"
Administration history:Liceul Elena Cuza îşi are începutul în vechiul pension al lui Lazaro-Otetelişanu. Înfiinţarea acestui pension s-a datorat amplorii pe care a luat-o dezvoltarea învăţământului naţional în capitala Olteniei, în timpul Regulamentului Organic. În Craiova exista, încă din 1826, Şcoala Centrală, al doilea colegiu din ţară, unde studiau mulţi fii de boieri, arendaşi şi negustori. Cum aici studiau numai băieţi, urma ca porţile şcolilor naţionale să fie deschise şi fetelor de boieri ai Craiovei, ca şi ai întregii Oltenii. În anul 1835 a luat fiinţă Pensionul Lazaro-Otetelişanu, din iniţiativa marelui om de cultură vornicul Iordache Otetelişanu şi a paharnicului C. Lazaro, primul punând la dispoziţie fondurile necesare desfăşurării activităţii, iar al doilea casele ce le avea în Craiova necesare desfăşurării orelor de curs. În anul 1844, vornicul I. Otetelişanu încetează din viaţă, iar locul lui de protector al şcolii este preluat de aga Grigorie Otetelişanu, fratele acestuia. Mai târziu, în anul 1848, la conducerea şcolii era Mira Bahlem, iar în anul 1849 Marietta Masenza din Bucureşti. Situaţia provocată de Războiul Crimeii (1853-1856) a contribuit la închiderea temporară a şcolilor, şi deci şi a Pensionului „Lazaro-Otetelişanu”. Redeschiderea şcolii se face în 1854, în casele serdarului Braboveanu, iar în 1855 şcoala se mută în casele lui P. Poenaru, de pe strada Sabinelor, sub conducerea Antoninei Panaiotescu. În anul 1860, şcoala trece sub administraţia statului şi pusă sub controlul şi supravegherea unui comitet. În această perioadă, şcoala funcţiona cu şase clase: patru inferioare şi două superioare. În conformitatea cu legea instrucţiei din 1864, Institutul “ Lazaro Otetelişanu” încetează să-şi mai desfăşoare activitatea şi, odată cu el, dispare şi numele fondatorilor săi.
Source of transfer:Şcoala Secundară de Fete "Elena Cuza" Craiova
 

Information on content and structure

Contains also:Materialul arhivistic este format din: ordine, rapoarte, corespondenţă, condici de prezenţă, cataloage, state de salarii, bugete de venituri şi cheltuieli, tabele statistice, registre de intrare-ieşire, registre inventar cu averea mobilă a şcolii, matricole etc. Dintre personalităţile care au studiat la această şcoală şi pe care le regăsim înscrise în foile matricole ale fondului, menţionăm pe Aristiţa Stavrescu (Romanescu) şi Agatha Bârsescu. Documentele cuprind date referitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ, metodele folosite, tematica orelor, rezultatele examenelor anuale şi de bacalaureat. Printre aceste informaţii se remarcă cele care se referă la Pensionul “Lazaro-Otetelişanu” respectiv 10 u.a., dându-se posibilitatea cunoaşterii activităţii parţiale a şcolii din perioada 1861-1864, care de fapt marchează sfârşitul existenţei instituţiei de cultură întemeiată în 1835 de I. Otetelişanu şi C. Lazaro. Alte informaţii se referă la întreţinerea clădirii şcolii, la formarea comitetelor de inspecţie, la numiri de profesori, cât şi la diverse probleme legate de acordarea burselor. Fondul mai cuprinde informaţii privind participarea şcolii la două expoziţii internaţionale: cea din 1867, la care a participat Al. Obedescu, şi cea din 1873 de la Viena. Un loc important îl ocupă datele referitoare la schimbările titulaturii şcolii, deci şi a profilului acesteia, la organizarea şi dotarea laboratorului de ştiinţe fizico-chimice, la îmbogăţirea bibliotecii şcolii şi altele. Există date referitoare la funcţionarea Şcolii de aplicaţie, înfiinţată în 1888 şi desfiinţată în 1900, precum şi la înfiinţarea Casei de Economii, Credit şi Ajutor a corpului didactic prin decretul nr. 371 din 1900. Se mai găsesc diferite grafice, broşuri, proiecte de legi care privesc istoria învăţământului primar şi special din perioada 1888-1897.
System of arrangement:cronolgic pe probleme
 

Conditions of access and use

Access regulations:conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără blitz)
Language:română
Grafia:română
Finding aids:Inventar nr.: 346
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:S. J. A. N. Dolj - Mihaela Dudu
Status continut descriere:Revizuită
Datele creării, revizuirii sau anulării:25.03.2021
 

Usage

End of term of protection:12/31/1978
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=265052
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București