DJ-F-00081 EPITROPIA BISERICII „SFÂNTUL ILIE”, 1846-1929 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:DJ-F-00081
Ref. code AP:DJ-F-00081
Title:EPITROPIA BISERICII „SFÂNTUL ILIE”
Creation date(s):1846 - 1929
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:490
Running meters:4.15
Archival Material Types:dosar, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Epitropia Bisericii "Sfântul Ilie"
Administration history:Biserica „Sf. Ilie" din Craiova a fost zidită, aşa cum arată pisania bisericii, în anul 1720 de către vornicul Ilie Otetelişanu. Clădirea ridicată de vornicul Ilie Otetelişanu avea un singur turn şi era mai mică. Cutremurul din anul 1838 i-a produs unele stricăciuni. După ,,însemnarea stricăciunilor întâmplate pe la biserici din cauza cutremurului din 1838", rezultă că ,,Turnul bisericii a crăpat în trei locuri. Doi stâlpi ce sunt înăuntru au crăpat căzând câtăva tencuială". În urma acestui cutremur, vornicul lordache Otetelişanu îi face reparaţii radicale, schimbându-i cu totul înfăţişarea; turla bisericii va fi darâmată, se va desfiinţa pridvorul şi se va modifica exteriorul bisericii. Pictura noului lăcaş va fi executată de pictorul C. Lecca în perioada 1840-1841, cu vopsele aduse de la Viena şi Pesta. Biserica „Sf. Ilie" era aşezată în plin centru negustoresc, în strada Copertarilor,fiind, totodată, şi cea mai centrală biserică din oraş. În toamna anului 1848, armata rusească, care alături de armata otomană intervenise pentru înăbuşirea revoluţiei, a cerut ca biserica să-i fie rezervată pentru serviciul religios. Iniţial, slujbele s-au ţinut la biserica „Maica Precista din Dud". Timp de trei ani, toate serviciile publice cu caracter oficial s-au făcut la această biserică, care a devenit catedrală în perioada 1848-1851. După anul 1851, biserica „Sf. Ilie" îşi va pierde această calitate. Biserica va fi reparată din nou în anul 1864, de către ctitorul Grigore Otetelişanu. Turnul bisericii va fi dărâmat în acest an. Între anii 1889-1890, acest lăcaş va fi refăcut în forma actuală de familia Otetelişanu, care „i-a schimbat rostul cu desăvârşire, dând o foarte luxoasă biserică de cărămizi aparente, fără niciun rost de arhitectură". Pictura bisericii va fi făcută de pictorii G. Tattarascu şi I. loanid. Din anul 1890 până la 26 octombrie 1933 biserica va fi din nou catedrala oraşului, până când se va clădi catedrala „Sf. Dumitru". O nouă restaurare va suferi biserica „Sf. Ilie" între anii 1939-1940. Actul de temelie al instituirii epitropiei acestei biserici îl constituie diata fondatorului, vornicul Ilie Otetelişanu, din 11 decembrie 1732. Prin aceasta, vornicul lăsa bisericii moşia de la vadul Diului, casele din Craiova, via de la Suteşti şi alte bunuri imobiliare, iar ca urmaş la ctitorie l-a lăsat pe „dumnealui vărul Barbu Otetelişanu". Iordache şi Barbu Otetelişanu au înzestrat biserica cu scopul de a o întreţine în regulă, dar şi pentru a clădi o şcoală în oraşul Craiova, donaţie ce se înscrie în seria nenumăratelor subvenţii ce vor fi date de acest lăcaş unor personalităţi şi instituţii cu caracter cultural-educativ. Ca urmare, în anul 1835, Constantin Lazaro, marele vornic Iordache şi aga Barbu Otetelişanu au înfiinţat Şcoala primară de fete, prima şcoală de acest gen înfiinţată în oraşul Craiova, ce se va numi Şcoala „Lazaro-Otetelişanu".Epitropii bisericii „Sf. Ilie", în perioada 1917-1929, vor fi: D. Fortunescu şi Ştefan S. Petrescu, iar din partea Primăriei oraşului Craiova a fost numit ca epitrop, Ioan Glogoveanu. Aceştia au avut grijă să administreze averea bisericii, să împrumute sume de bani cu dobânda legală, să închirieze moşia Calafat şi celelalte moşii, să închirieze, prin licitaţie, prăvăliile acestui aşezământ, să ajute pe cei ce solicitau ajutor acestei instituţii de „binefacere", să acorde opt burse pentru studii în strainatate şi multe altele.
Source of transfer:Biserica "Sfântul Ilie" Craiova
 

Information on content and structure

Contains also:Datorită caracterului său de instituţie de „binefacere", în documentele create, găsim o abundenţă de cereri din partea unor văduve sau oameni săraci pentru acordarea de ajutoare în preajma sărbătorilor religioase, precum şi din partea unor funcţionari ai Epitropiei, foşti preoţi, pentru acordarea de pensii. Ajutoare pecuniare solicitau şi diferite publicaţii şi asociaţii. Epitropia a acordat diverse subvenţii, pensii şi burse elevilor de la Şcoala „Lazaro-Otetelişanu" din Craiova. Documentele se referă la licitaţiile ţinute de Epitropia bisericii pentru închirierea prăvăliilor acesteia. În anul 1865 se închiriază, prin licitaţie, trei prăvălii din strada Lipscani, o prăvălie de pe strada Madona Dudu, precum şi prăvălia de pe strada Copertarilor, de lângă clopotniţa bisericii „Sf. Ilie", la cererea ctitorului Grigore Otetelişanu care, după ce le enumeră, face menţiunea: „iar casele din curtea bisericii şi catul de sus al caselor de lângă clopotniţă vor rămâne pe socoteala bisericii, fiind destinate cele dintâi pentru muzeu şi biblioteca publică, iar cele din urmă pentru locuinţa unui preot, trebuincios după cererile enoriaşilor". Date referitoare la ctitorii acestui lăcaş, care au înzestrat biserica şi au desfăşurat o bogată activitate culturală şi filantropică se găsesc în acest fond. Astfel, după sentinţa Tribunalului judeţului Dolj, Secţia I din anul 1909 mai 4, aflăm că biserica „Sf. Ilie" a avut ctitor pe Ilie Otetelişanu în anul 1720-1832, iar ca epitropi pe Grigore Otetelişanu între anii 1832-1868, pe Costică N. Otetelişanu în anul 1871, după care a urmat în 1873, locotenentul Petre Otetelişanu. În anul 1893 epitrop era Grigore Otetelişanu care se retrage lăsând pe Nicolae Barbu şi Ion Otetelişanu. Diverse procese de moştenire, hirotonisire de preoţi pot face obiectul unor interesante studii privind averea bisericii şi personalului bisericesc ce a servit-o de-a lungul anilor.
System of arrangement:cronologic pe probleme
 

Conditions of access and use

Access regulations:conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără bliţ)
Language:română
Grafia:română/grafia chirilică
Finding aids:Inventar: 94
 

Information on related materials

Originals (existence, storage location):S. J. A. N. Dolj
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:S. J. A. N. Dolj - Ramona Hogiu
Status continut descriere:Proiect
Datele creării, revizuirii sau anulării:3.10.2014
 

Usage

End of term of protection:12/31/1959
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=265120
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București