DJ-F-00121 INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE „RAMURI”, 1915-1950 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:DJ-F-00121
Ref. code AP:DJ-F-00121
Title:INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE „RAMURI”
Creation date(s):1915 - 1950
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:52
Running meters:2.75
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Institutul de Arte Grafice "Ramuri"
Collection period:1915 - 1950
Administration history:Institutul de Arte Grafice Ramuri s-a înfiinţat în anul 1912 ca societate anonimă pe acţiuni, cu sediul în Craiova, str. Liceului nr. 5, cu un capital vărsat de 100.000 lei, având scopul de a reprezenta un puternic instrument care să trezească şi să disciplineze energiile culturale ale oraşului. În pofida perioadei în care apărea pe piaţă (războiul din Balcani, primul război mondial), în anul 1915, potrivit bilanţului şi contului de profit şi pierdere, capitalul social ajunsese la 300.000 lei. A editat revistele Ramuri, Drum Drept, Tribuna şi executa lucrări de tipografie, cartonaje şi legătorie de lux, registre, lucrări de bancă şi birouri, dosare, coşuri de corespondenţă, cărţi de vizită tipo şi litografice, bilete de botez, logodnă şi cununie, programe teatrale, etc. A fost condusă de C. Şaban Făgeţel, iar din comisia de cenzori a făcut parte şi C. D. Fortunescu.
Source of transfer:S.J.A.N. Dolj
 

Information on content and structure

Contains also:Materialul documentar este, în general, de natură financiar–contabilă rezultând, de aici, informaţii despre modul de aprovizionare cu materii prime şi situaţii financiare privind capitalul social subscris, vărsămintele efectuate şi lucrările executate.
System of arrangement:cronologic pe probleme
 

Conditions of access and use

Access regulations:conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără bliţ)
Language:română
Finding aids:Inventar: 107
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:S.J.A.N. Dolj – Mihaela Dudu
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:20.08.2020
 

Usage

End of term of protection:12/31/1980
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=265160
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București