DJ-F-00123 PRIMĂRIA COMUNEI FILIAŞI, 1917-1968 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:DJ-F-00123
Ref. code AP:DJ-F-00123
Title:PRIMĂRIA COMUNEI FILIAŞI
Creation date(s):1917 - 1968
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:421
Running meters:7.30
Archival Material Types:dosare
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Primăria comunei Filiaşi
Comitetul Provizoriu al comunei Filiaşi
Sfatul popular al comunei Filiaşi
Administration history:Prima atestare documentară a comunei Filiaşi o găsim într-un hrisov al lui Alexandru al II-lea Mircea din 7 ianuarie 1573, prin care întăreşte lui Oprea spătar şi fratelui său Stanciu jumătate din moşia Filiaşi „ de peste tot hotarul”, pe care o cumpăraseră “de la jupana Caplea din Vulcăneşti, drept 35200, însă aspri turceşti”. La această dată se menţionează şi hotarele “de la obârşia Filiaşului şi până la stâlpul Stanciului şi până la Jiu, la curmătura la Topile şi de acilea la vârful dealului Bătrân şi la slemea Răznicelului şi până la silişte, la puţ, şi de aicea la curmătura de către viile călugărilor şi până la apa Jiului şi până la curmătură şi la ţiganul”. Satul Filiaşi în tot evul mediu şi în epoca modernă a evoluat ca sat boieresc şi temporar, mănăstiresc. Catagrafia din 1819 menţionează ca stăpân al moşiei Filiaşi pe clucerul Şerban Murgăşanu. Catagrafia obştească din 1831 a consemnat satul pe moşia stăpânită de cocona Aniţa Murgăşanca, iar la următoarea catagrafie, din 1837, proprietar peste moşia Filiaşi apare sedarul Tache Filişan. Proprietatea asupra moşiei a familiei Filişanu s-a perpetuat până către sfârşitul secolului al XIX-lea, când este menţionată Smaranda Filişanu (1892). Peste numai câţiva ani, moşia (925 ha) trece în proprietatea judeţului Dolj.La începutul secolului nostru la Filiaşi a funcţionat şi o şcoală de menaj având ca “maestră de menaj” pe Ştefania Pocoş. A luat fiinţă, după război, o şcoală elementară de agricultură. Aceasta şi-a început activitatea în octombrie 1919, în localul fostului palat administrativ din Filiaşi (care avea două nivele, cu 20 încăperi, grădină de pomi şi curte spaţioasă cu dependinţe; ea şi-a început cursurile cu un număr de 20 elevi, având ca diriginte – director pe D. Petrovici; avea şi o secţie de “cultură şi grădinărit”).În anul 1925 s-a înfiinţat căminul cultural din Filiaşi. Şcoala populară a luat fiinţă, din iniţiativa căminului cultural la 21 februarie 1937. În Filiaşi au funcţionat începând cu anul 1892: primăria, secţie de jandarmi, post telegrafic şi telefonic, birou percepţie fiscală, gară.Comuna Filiaşi înfiinţată prin legea administrativă din 31 martie 1864, devine la 1 august 1968, prin HCM nr. 1143, oraş, iar în 2003, municipiu.A făcut parte din plasele Jiul de Sus (1864 – 1865), Jiul de Sus- Dumbrava (1865 – 1908), Filiaşi (1908 – 1930, 1932 – 1950), Amaradia (1930 – 1932) şi raionul Filiaşi (1950 – 1968).A fost constituită din satele Almăjel, Balta, Filiaşi, Racoviţa, Schitu- Almăju (1865 – 1908), Almăjel şi Filiaşi (1908 – 1912, 1930-1968), Filiaşi (1912-1930).În anul 1968 primeşte în componenţa sa 6 sate: Almăjel, Bâlta, Branişte, Fratoştiţa, Răcarii de Sus, Uscăci, alături de Filiaşi. Aceeaşi alcătuire este păstrată şi prin reforma administrativă din anul 2004.
Source of transfer:Pretura Plasei Bârca
 

Information on content and structure

Contains also:În fondul Primăriei comunei Filiaşi se găsesc ordine şi circulare provenite de la autorităţile administrative superioare, procese - verbale ale primăriei, corespondenţă cu administraţia plăşilor sau Prefectura judeţului Dolj referitoare la administrarea bugetului de venituri şi cheltuieli, la perceperea taxelor şi impozitelor stabilite prin lege, a contribuţiilor voluntare, la întreţinerea curăţeniei în perimetrul localităţii din raza sa de activitate, la repararea drumurilor e.t.c.De asemenea, sunt materiale referitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului instrucţiunii publice, construirea şi dotarea şcolilor comunale, precum şi unele aspecte care ilustrează lipsa de sprijin din partea autorităţilor administrative locale faţă de şcoală. În domeniul agriculturii exită statistici agrare care cuprind informaţii privind felul şi cantitatea culturilor, contractele de învoieli agricole între proprietari sau arendaşi şi locuitori, nemulţumirile generate de condiţiile grele impuse sau de nerespectarea contractelor.
System of arrangement:cronologic pe probleme
 

Conditions of access and use

Access regulations:conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără bliţ)
Language:română
Finding aids:Inventar: 895
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:S.J.A.N. Dolj – Mihaela Dudu
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:7.09.2016
 

Usage

End of term of protection:12/31/1998
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=265162
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București