DJ-F-00363 ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 "OBEDEANU", 1851-1949 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:DJ-F-00363
Ref. code AP:DJ-F-00363
Title:ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 "OBEDEANU"
Creation date(s):1851 - 1949
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:530
Running meters:7.00
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Şcoala Generală nr. 1 "Obedeanu"
Administration history:Şcoala Generală nr. 1 "Obedeanu" din Craiova a fost ctitorită de un mare boier filantrop, Constantin Obedeanu. După construcţia bisericii, Constantin Obedeanu a lăsat, prin diata sa din 24 martie 1753, pe lângă o consistentă avere “mișcătoare” (țigani, animale, obiecte de cult), şi opt moşii, însumând peste 42.000 pogoane de teren arabil şi păduri. Fiul ctitorului, Dumitrache Obedeanu, închinând biserica Episcopiei Râmnicului, în august 1759, făcea şi următoarea precizare:”şi bolnavi neputincioşi şi cu doftorul cel rânduit precum scrie în diiata răposatului părintelui mieu şi dascăl pentru învățătura copiilor şi pentru paza sfintei biserici să fie”.
Şcoala este pentru prima dată menționată în hrisovul lui Alexandru Ipsilanti din 26 aprilie 1775. A fost, timp de 100 de ani, singura şcoală elementară din Craiova şi a doua şcoală naţională în limba română din Ţara Românească, după cea de la Sf. Sava.
Odată înfiinţată, şcoala a fost cuprinsă în sistemul de învăţământ din acea vreme, organizat printr-un alt hrisov al aceluiaşi domnitor din ianuarie 1776. Astfel organizată, şcoala a funcţionat până în anul 1821, fiind confirmată cu acte normative de organizare (hrisoave, bugete, anaforale pitace). În planul de învăţământ se prevedea studiul limbii greceşti, al limbii franceze, al aritmeticii şi al limbii române, pentru studiul limbii române fiind numiţi, încă din 1813, doi dascăli.
În timpul revoluţiei din 1821, şcoala a fost închisă, reluându-şi activitatea şi funcţionând, cu unele întreruperi, până în anul 1826 când a fost reorganizată pe baze noi de către Stanciu Căpăţâneanu şi Grigore Pleşoianu care au fost trimişi ca dascăli ai şcolii de la Craiova, de către Eforia Școalelor. Din cauza degradării localului şi a condiţiilor social-politice în acea vreme, în perioada 1826-1832 şcoala a funcţionat cu mari întreruperi.
La 1832, prin grija lui Stanciu Căpăţâneanu, Grigore Pleşoianu şi Florian Aron, clasa a III-a a şcolii împreună cu clasele umanioare (viitor gimnaziu) se mută provizoriu în chiliile bisericii Madona Dudu, iar clasele I şi a II-a funcţionează în continuare în localul şcolii din curtea bisericii Obedeanu.
La 1842, când localul Şcolii centrale a fost terminat, toate clasele umanioare şi începătoare de la Craiova se mută în acest local, unde azi se înalţă impunătoarea clădire a Colegiului Naţional „Nicolae Bălcescu”.
Şcoala începătoare, cu clasele I, a II-a, a III-a a funcţionat, ca unitate separată,în aripa dreaptă a Şcolii centrale până la 1821, când revine în localul propriu de la Obedeanu, căruia i se făcuseră reparaţii capitale şi funcţionează în acest local până în 1890. După această dată, în locul clădirii vechi s-a construit actualul local în care şcoala funcţionează şi astăzi.
După 1834, acestei şcoli i s-a încredinţat pregătirea învăţătorilor pentru şcolile de la sate, pe vremea aceea numiţi candidaţi. Această misiune încetează odată cu înfiinţarea Şcolii normale din Craiova.
O activitate demnă de luat în seamă a desfăşurat şcoala în timpul războiului pentru independenţă din 1877 când elevii şcolii au fost cuprinşi în activităţi militare, în acţiuni de strângere de fonduri necesare pentru procurarea armamentului de care trupele noastre aveau nevoie.
În această şcoală au învăţat de-a lungul timpului multe personalităţi ca: Tudor Vladimirescu, Petrache Poenaru, Gheorghe Chiţu, Theodor Aman, Alexandru Macedonski, Eugeniu Carada, Constantin Argetoianu, Gogu Constantinescu, Nicolae Titulescu, dr. Constantin Angelescu, Constantin Nicolăescu-Plopşor ş.a.
Source of transfer:Şcoala Generală nr. 1 "Obedeanu"
 

Information on content and structure

System of arrangement:cronologic pe probleme
 

Conditions of access and use

Access regulations:conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără blitz)
Language:română
Finding aids:Inventar: 395
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:S.J.A.N. Dolj – Ramona Hogiu
Status continut descriere:Proiect
Datele creării, revizuirii sau anulării:5.12.2014
 

Usage

End of term of protection:12/31/1979
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=265403
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București