DJ-F-00511 SFATUL POPULAR AL RAIONULUI PLENIŢA, 1950-1960 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:DJ-F-00511
Ref. code AP:DJ-F-00511
Title:SFATUL POPULAR AL RAIONULUI PLENIŢA
Creation date(s):1950 - 1960
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:232
Running meters:7.35
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Sfatul Popular al Raionului Pleniţa
Administration history:Urmare a prevederilor statutare ce au fost completate cu Instrucţiunile Direcţiei Organizatorice a Comitetului Central al P.M.R., concretizate într-un proiect pentru îmbunătăţirea structurii organizatorice dezbătut în cadrul Plenarei a V-a, din ianuarie 1950, s-a pus bazele noii structuri organizatorice a partidului, dar şi a statului. Perioada cuprinsă între anii 1950 şi 1968, deşi relativ scurtă, s-a caracterizat printr-o evidentă turbulenţă a sistemului administrativ românesc, ca urmare a unei permanente încercări de adaptare a unui model de organizare impus din exterior la realităţile spaţiului geografic românesc. Acesta s-a concretizat prin înfiinţarea unor regiuni şi modificarea repetată a structurii şi a configuraţiei acestora, prin repetatele înființări, apoi desfiinţări de raioane, prin comasarea acestora, prin trecerea unor raioane de la o regiune la alta sau prin schimbarea statutului unor centre administrative. Astfel, Legea nr. 5 din 7 septembrie 1950 pentru împărţirea administrativ-teritorială a teritoriului Republicii Populare Române împărţea teritoriul României în: regiuni, raioane, oraşe, comune. Regiunea era unitatea teritorial-administrativă şi economică pe care se sprijineau direct organele centrale de stat. Regiunea avea în subordine directă raioanele, precum şi oraşele de subordonare raională. Raionul era unitatea teritorială, operativă din punct de vedere economic, politic, administrativ, alcătuită din oraşe de subordonare raională şi comune. Raionul avea în subordine directă comunele, precum şi oraşele de subordonare raională. Se înfiinţau 28 de regiuni, printre care şi regiunea Dolj, având în componenţa sa 9 raioane: Craiova, Balş, Băileşti, Brabova, Calafat, Caracal, Gura Jiului, Pleniţa şi Corabia. Raionul Pleniţa avea reşedinţa în comuna Pleniţa, însumând în administrarea sa un număr de 15 comune şi 39 de sate după cum urmează: comuna Caraula cu satul Caraula, comuna Carpen cu satele Boca, Carpen, Cleanov şi Gebleşti, comuna Căciulatu cu satele Caraiman, Căciulatu, Floranu, Moşna şi Ştiubei, comuna Călugărei cu satele Bechetu şi Călugărei, comuna Cornu cu satele Cornu şi Teiu, comuna Oprişoru cu satele Oprişoru şi Prisăceaua, comuna Orodelu cu satul Orodelu, comuna Pleniţa cu satele Castrele Traiane şi Pleniţa, comuna Risipiţi cu satul Risipiţi, comuna Rudari cu sate cu satele Corlatele, Domnu Tudor şi Rudari, comuna Sălcuţa cu satele Plopşoru, Sălcuţa şi Tencănău, comuna Seaca de Pădure cu satele Răchita de Sus, Satu Nou, Seaca de Pădure şi Veleni, comuna Vela cu satele Bucovicioru, Cetăţuia, Gubaucea, Segleţu, Suharu şi Vela, comuna Verbiţa cu satele Verbicioara şi Verbiţa. Odată cu schimbarea denumirii regiunii în Regiunea Oltenia, în anul 1960, a fost desfiinţat, printre altele, şi raionul Pleniţa, localităţile componente fiind arondate raioanelor Craiova, Băileşti şi Vânju Mare.
La nivelul raioanului a funcţionat Comitetul Provizoriu al Sfatului, organism care a preluat atribuţiile Comitetului Provizoriu de plasă, dar adaptate la noile condiţii. Pe lângă Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Raionului Pleniţa au funcţionat secţiile: Agricolă, Cadre, Control Financiar Intern, Drumuri, Învăţământ, Organizatorică, Planificare şi Secretariat.
Source of transfer:Consiliul Popular Calafat
 

Information on content and structure

Contains also:Informaţiile acestui fond arhivistic reflectă activitatea desfăşurată de fiecare structură. Se regăsesc procesele-verbale de instalare a Comitetelor Executive, corespondenţă privind alcătuirea circumscripţiilor electorale, planurile de lucru ale Comitetului Executiv, decizii privind numirile de preşedinţi, vicepreşedinţi ai comitetelor executive, planuri, rapoarte ale secţiilor, corespondenţă privind organizarea activităţii. De asemenea, se regăseşte corespondenţa privind problemele juridice, hotărârilor şi sentinţelor pronunţate. Relevante sunt instrucţiunile, dispoziţiile privind munca de cadre, schemele de organizare ale secţiilor, planurile de muncă, rapoartele secţiilor şi instituţiilor subordonate, situaţiile privind personalul. O imagine privind activitatea acestor secţii este dată de documentele păstrate cum ar fi instrucţiunile privind procesul de învăţământ, situaţiile privind combaterea analfabetismului, procese-verbale ale consfătuirilor, programe culturale, fişe ale căminelor culturale, rapoartele instituţiilor de cultură, instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, rapoartele unităţilor sanitare, planurile de venituri şi cheltuieli, bugetele, instrucţiunile privind impunerea cotelor, tabele de impunere, corespondenţa privind activitatea morilor şi a preselor de ulei. Conţinutul documentelor acestui fond reflectă aria largă a componenţei teritoriale şi materiale a Sfatului popular al raionului.
System of arrangement:structural cronologic
 

Conditions of access and use

Access regulations:conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără bliţ)
Language:română
Finding aids:Inventare: 684-689,1257-1259
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:S.J.A.N. Dolj – Minca-Mălăescu Mirela
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:26.11.2019
 

Usage

End of term of protection:12/31/1990
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=265552
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București