GL-F-00004 Primăria oraşului Galaţi, 1831-1970 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:GL-F-00004
Ref. code AP:GL-F-00004
Title:Primăria oraşului Galaţi
Creation date(s):1831 - 1970
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:21792
Running meters:287.60
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Eforia orăşănească (1831-1850)
Sfatul orăşenesc (1850-1860)
Municipalitatea de Galaţi (1860-1864)
Primăria urbei Galaţi (1864-1914)
Primăria oraşului Galaţi (1915-1948)
Comitetul provizoriu al oraşului Galaţi (1949-1950)
Sfatul Popular al oraşului de subordonare regională (1951-1965)
Sfatul Popular al Municipiului Galaţi (1865- 1968)
Consiliul Popular al Municipiului Galaţi (1968-1990)
Primăria Municipiului Galaţi (1990-0000)
Administration history:Organizarea modernă a administraţiilor oraşelor a fost introdusă prin aplicarea Regulamentului Organic, la 13.01.1832. Premergător noii legiuiri, din 6 iunie 1830, oraşul Galaţi a fost administrat de o Comisie Orăşănească formată din spătarul Dumitrache Codreanu, paharnicul Paraschiv Şerban şi paharnicul A Oaprişan (se mai numea şi Comisia Poliţiei). În decembrie 1831, Comisia a fost înlocuită de Sfatul municipal, alcătuit din 3 membri. Primul sfat la Galaţi a fost alcătuit din Petrache Altântovici, Iordachi Mantu, Ioan Siminovici (aleşi în 1832).
Procesul de organizare şi conducere la nivel local a cunoscut o permanentă transformare. Legea administrativă din 1864 (cu modificarile ulterioare din 1872, 1883, 1886, 1894, 1898, 1904 si 1909, unele cu tendinţa de descentralizare, altele cu tendinţa de centralizare), a ramas în vigoare pâna la Legea pentru unificarea administrativa din 14 iunie 1925, care da judetului o noua organizare în cadrul României întregite, pastrată şi prin legile de organizare administrativă din 3 august 1929 şi din 1936 (teritoriul României era împarţit în judeţe, plaşi şi comune urbane sau rurale).
Denumirile succesive ale acestei instituţii sunt după cum urmează: Eforia orăşănească (1831-1850), Sfatul orăşenesc (1850-1860), Municipalitatea de Galaţi (1860-1864), Primăria urbei Galaţi (1864-1914), Primăria oraşului Galaţi (1915-1948), Comitetul provizoriu al oraşului Galaţi (1949-1950), Sfatul Popular al oraşului de subordonare regională (1951-1965), Sfatul Popular al Municipiului Galaţi (1865- 1968), Consiliul Popular al Municipiului Galaţi (1968-1990).
În baza Legii administrative din 1864, au fost aleşi următorii primari şi preşedinţi de comisii interimare în fruntea urbei gălăţene: Ion Vizzu (1864-1865); Mantu Rufu (1866-1867); Procopie S.Grumala (1867-1868); Iancu Panaitescu, (1869-1870); P. Zamaria (1870-1871); Al.D.Moruzi (1872-1874); Gheorghe Voleti (1874-1875); Petrache Botezatu (1875-1876); Ştefan V. Neniţescu 1876; Gheorghe P.Mantu (1877-1879); Costache Vârlan (1880-1881); Dumitru Vizzu (1881-ian. 1883); Gheorghe Mihăilescu (febr.-martie 1883); Gheorghe Fulger (mart. 1883-april.1884); Gheorghe N.Cavalioti (april.1884-febr. 1885), M. Hagi Nicola (aprilie 1885-noiembire 1886); Constantin A.Ressu (nov. 1886-martie 1887); M. Hagi Nicola (mart.-iun. 1887); Limeoleon Nebunelli 1888; Constantin A.Ressu 1890; Constantin A.Ressu (sept. 1890-febr. 1891); Gheorghe C. Robescu (febr. 1891- aug. 1892); Virgil G.Poenaru, (nov.1892-sept. 1894); Constantin A.Ressu (sept. 1894-oct. 1895; Costache P. Malaxa 1896; Gheorghe Nicolescu (1896-dec. 1899), Costache. G. Plesnilă (dec.1896-mart. 1898); Constantin Ţinc 1898 1899; Zaharia Chiriac 1899; Mihail G.Orleanu 1901-nov. 1902; Ion E. Bastache (nov. 1902-sept. 1904); Alexandru Nicolescu (ian.-iul. 1905); Emil Vulpe (iul.1905-april. 1907; Gheorghe N.Gamulea (april. 1907-ian. 1909); Pandeli D.Petrovici (febr. 1909-ian. 1911); Costache.G.Plesnilă (ian.-mart. 1911); Alexandru G Nicolescu (mart. 1911-oct. 1912); Nicolae Filipide (oct. 1912-ian. 1914); Constantin Ţinc (mart. 1914-oct.1917); Vasile Bălăşescu (oct. 1917-febr. 1918); Eugeniu M.Bonache (febr.-martie 1918); Teodor Missir (mart.-sept. 1918); Ion N.Coltofeanu (sept. 1918); Al. Sideri (sept.-nov.) 1918; Nae Dumitrescu (nov. 1918-ian. 1919); Alecu Ignat (ian.-martie 1919); Zamfir Filoti (mart. 1919-ian.1920); Ion Tohăneanu (ian.-april. 1920); Nicolae Alexandrescu (april.-iul. 1920); Ion Sachetari 1920; Gheorghe H. Iorgala, 1921; Ion D.Popovici ian. 1922; Teodor I. Thenea (ian.1922-mart. 1923); Iancu D.Prodom (mart. 1923-ian. 1925); Eugen Răutu iulie 1926;Grigore P.Mihăilescu (iul. 1926-nov. 1927); Emil Codreanu (nov-1927-dec. 1928); Emil Codreanu (mai 1931-iun. 1932); Gheorghe C.Plesnilă (iun.-oct. 1932; Christache Teodoru (oct. 1932-nov.1933); Al. Nestor Măcelaru (febr. 1936-ian. 1937);
Gh.H.Dumitrescu (ian. 1937-ian. 1938); Grigore P.Mihăilescu (ian.1938- febr.1938); Theodor Atanasiu (febr.-oct. 1938); Traian Gruescu (oct. 1938-iun. 1940); Constantin Stoiov (nov.-dec. 1940); Aurel Ibrăileanu (dec. 1940-ian. 1941); Romulus Burbea (ian. 1941-febr. 1942); Ghiţă Vasiliu (febr.-dec. 1942); Dan Sărăţeanu (dec.1942-aug. 1944); Ilie Gheorghiu (aug.-sept.1944); Gheorghe Ullea (aug.-sept. 1944); Ilie Gheroghiu (nov. 1944-iun. 1945); Constantin Mârza (iul. 1945-iun. 1946); Ilie D.Rainici (iun. 1946-april. 1948); Sandu D. Constantin (april. 1948-mart. 1949); Ionescu Istrate (april.1949-dec. 1950); Hristache Scarlat (ian-aug.1951); Radu Hrehoreţ (sept.1951-aug.1952); Hristache Scarlat (aug.1952-ian. 1954); Nicolae Nicola (ian-nov. 1954); Vasiliu Alexandru (nov. 1954-sept. 1955); Nicolae Nicola (sept. 1955-mart. 1956); State Aurel (mart. 1956-dec. 1957); Rusu Nicolae (ian. 1958-febr. 1961); Zapis Vasile (febr. 1961-mai 1963); Stan Alecu (mai 1963-febr. 1968); Chiriţă George (febr. 1968-1972).
Primăria Galaţi are în componenţa sa: Secţia Secretariat, Secţia Comercială, Secţia Învăţământ, Secţia Sănătate, Secţia Gospodărie Locală, Secţia Agricolă, Secţia Învăţământ, Secţia Financiară, Secţia Planificare, Secţia Prevederi Sociale, Oficiul Juridic, Secţia Sistematizare şi Arhitectură, Secţia Cadre, Comitetul de cultură şi artă, Reconstituiri Stare civilă, Personal, Comisia Autoritate Tutelară, Secţia Buget şi contabilitate.
Pentru corecta înţelegere a rolului instituţiei şi a valorii documentare a fondului arhivistic creat de aceasta, enumerăm principalele atribuţii ale Primăriei Galaţi, aşa cum se desprind din documente:
a)ocrotirea drepturilor cetăţenilor, apărarea avutului obştesc;
b)aprobarea şi executarea planului economic al bugetului local;
c)dezvoltarea industriei locale şi sprijinirea cooperaţiei meşteşugăreşti;
d)dezvoltarea comerţului de stat, supravegherea aprovizionării populaţiei, controlul comerţului particular;
e)dezvoltarea bazei locale de producţie pentru aprovizionarea populaţiei cu produse agro-alimentare;
f)buna gospodărire, sistematizare, efectuarea de lucrări edilitare, consruirea şi întreţinerea de locuinţe şi localuri;
g)construirea, întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor de interes local; amenajarea şi buna gospodărire, care se putea efectua cu posibilităţi locale, a cursurilor de apă;
h)îndeplinirea planului de şcolarizare, organizarea muncii culturale, buna funcţionare şi dezvoltare a învăţământului preşcolar, elementar şi mediu şi a instituţiilor de artă şi cultură, dezvoltarea culturii fizice şi a sportului;
i)apărarea sănătăţii publice, organizarea instituţiilor sanitare, de ocrotire a mamei şi copilului şi de asistenţă socială, stabilirea şi plata pensiilor şi ajutorului familiar de stat;
j)controlul respectării, de către întreprinderilor şi organizaţiile economice, a hotărârilor şi deciziilor Primăriei.
 

Information on content and structure

Contains also:Fondul contine: bugetul general de venituri şi cheltuieli al administraţiei municipale pe diferiţi ani financiari; autorizaţii eliberate de Primăria oraşului Galaţi pentru construcţia de locuinţe şi diverse fabrici; acte de stare civilă, decizii cu privire la dezvoltarea industriei locale şi sprijinirea cooperaţiei meşteşugăreşti; registre contabile şi corespondenţă privind personalul administrativ; procese-verbale ale şedinţelor ale Comitetului Provizoriu al oraşului Galaţi (1949-1950) privind buna funţionare şi dezvoltare a învăţământului; decizii privind întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor de interes local; statistici privind dezvoltarea comerţului de stat şi dezvoltarea bazei locale de producţie pentru aprovizionarea populaţiei cu produse agro-alimentare; decizii ale Primăriei privind apărarea sănătăţii publice, stabilirea şi plata pensiilor şi ajutorului social.
 

Conditions of access and use

Access regulations:Conform prevederilor art. 30 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată) și "Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale"
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără folosirea blitzului)
Language:română
Grafia:paleografia chirilica
Finding aids:INVENTARE NR. 1-7, 536, 563, 1099, 1100 (1848-1950)
 

Additional comments

Status continut descriere:Proiect
 

Usage

End of term of protection:12/31/2000
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Lucrător ANR
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=267254
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București