GL-F-00111 Întreprinderea Industrială de Stat „Brateşul” Galaţi, 1947-1965 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:GL-F-00111
Ref. code AP:GL-F-00111
Title:Întreprinderea Industrială de Stat „Brateşul” Galaţi
Creation date(s):1947 - 1965
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:98
Running meters:2.30
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Fabrica de nasturi și obiecte de metal ”Ancora” Galați (1904-1948)
Întreprinderea Industrială de Stat „Brateşul” Galaţi (1948-1965)
Collection period:1900 - 1965
Administration history:În anul 1904 este fondată ”Fabrica de nasturi şi obiecte de metal” (proprietar Salo Weisemberg), în str. M. Kogălniceanu nr. 10, iar birourile în str. Fraternităţii nr. 7, având ca emblemă "Ancora". Fabrica funcţionează până în anul 1947, în anul următor fiind radiată din oficiu, prin ordonanţa de radiere nr. 359 din 22 decembrie 1948. În urma naţionalizării primeste denumirea de Întreprinderea Industrială de Stat "Brateşul". Până în anul 1949, întreprinderea este subordonată Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei, ulterior Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor. În 1949, Intreprinderea "Brateş" era considerată cea mai modern utilată fabrică de nasturi din Balcani.
 

Information on content and structure

Contains also:Situaţii şi rapoarte privind capitalul, utilajele, personalul, circulare şi instrucţiuni ale Ministerului Industriei uşoare privind preţul de cost, productivitatea muncii, salarizarea personalului, bilanţul de venituri şi cheltuieli, plan de lucrări de construcţii instalaţii, procese verbale şi dări de seamă privind activitatea întreprinderii, statul de funcţiuni, planul de producţie, dări de seamă contabile.
 

Conditions of access and use

Access regulations:Conform prevederilor art. 30 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată), "Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale" şi altor acte normative în vigoare.
Reproduction conditions:Conform prevederilor Legii nr. 16/1996 cu completările şi modificările ulterioare, procedurilor privind activitatea sălii de studiu şi rezolvarea cererilor, altor acte normative în vigoare (xerox/ foto, cu aparat personal fără folosire bliţ)
Language:română
Finding aids:INVENTAR NR. 151 (1947-1965)
 

Additional comments

Status continut descriere:Proiect
 

Usage

End of term of protection:12/31/1995
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Lucrător ANR
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=267357
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București