GL-F-00113 Sfat Popular al Raionului Bereşti, 1951-1961 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:GL-F-00113
Ref. code AP:GL-F-00113
Title:Sfat Popular al Raionului Bereşti
Creation date(s):1951 - 1961
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:612
Running meters:16.00
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Sfat Popular al Raionului Bereşti
Collection period:1951 - 1962
Administration history:Organizarea administrativ teritorială a României s-a modificat radical prin „Legea pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului RPR” nr. 5 din 6 sept. 1950. Precedenta organizare, bazată pe împărţirea ţării în judeţe, plăşi şi comune urbane şi rurale, a fost înlocuită cu alta (în mare măsură după modelul sovietic), având ca unităţi ca unităţi administrativ-teritoriale regiunile, raioanele, oraşele şi comunele.
Sfatul Popular al Raionului Bereşti a luat fiinţă în urma Decretului nr. 12 din 7 ian.1956 (privind modificarea Legii nr. 5/1950) şi a HCM nr. 18/1956 privind măsurile ce trebuiesc luate de către Sfatul Popular Regional (Galaţi) ca urmare a modificării administrativ economice a teritoriului. Până atunci, majoritatea comunelor, inclusiv viitorul sediu de raion au aparţinut raionului Bârlad, iar altele raionului Murgeni, regiunea Bârlad.
În componenţa Raionului Bereşti intrau 15 comune, care au aparţinut anterior Raionului Bârlad (com. Adam, Bereşti, Balinteşti, Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Docani, Drăguşeni, Rădeşti, Slivna, Vinderei), Raionului Murgeni (com Aldeşti, Cavadineşti, Găneşti) şi Raionului Bujor (com. Jorăşti, Tudor Vladimirescu), totalizând un nr. de 54 sate. Reşedinţa raionului era în comuna Bereşti (Târg).
Raionul Bereşti şi Sfatul său popular au fost desfiinţate prin efectul Legii nr. 3 din 24 dec. 1960, toate comunele trecând la Raionul Bujor, Regiunea Galați.
Atribuţiile Sfaturilor populare raionale au fost reglementate încă din 1950 prin „Legea pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române” nr. 5 din 6 septembrie 1950 şi desfiinţate ca efect al „Legii privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România” nr. 2 din 16 februarie 1968. Art. 7 al Legii 5/1950 stabileşte că „raionul este o unitate teritorială, operativă din punct de vedere economic, politic și administrativ, alcătuit din oraşe de subordine raională şi comune”. Localitatea de reşedinţă a sfatului popular al raionului este centrul raional. Raionul este subordonat direct regiunii.
O nouă reglementare se produce prin Legea nr. 6/1957, în acest act normativ sfaturile populare sunt definite ca „organe locale ale puterii de stat care conduc unităţile administrativ teritoriale în care sunt alese, activiatea locală pe tărâm economic, gospodăresc, social-cultural şi adminstrativ. Ele îndrumă şi controlează organele, instituţiile şi intreprinderile ce le sunt subordonate”.
Sfaturile populare raionale lucrau în sesiuni ordinare şi extraordinare, iar organele excutive erau comitetele executive care conduceau activitatea economică, socială şi culturală în limitele legii şi pe baza hotărârilor sfaturilor populare respective, sfaturilor populare superioare şi comitetelor executive ale acestora, ale organelor centrale ale puterii şi administraţiei de stat.
Pe lângă comitetele executive funcţionau mai multe secţiuni (secţii) şi organe: secetariat , financiară, agricolă, comercială, gospodărie comunală şi industrie locală, învăţământ, sănătate, cultură şi artă, prevederi sociale, planificare, cadre, oficiul juridic, organizatorică, comitete de cultură. Sfaturile populare raionale puteau organiza, după specificul economic al fiecăruia, şi alte secţiuni şi organe, pe ramuri de activitate, cu aprobarea sfatului popular regional şi a Consiliului de Miniştri.
Deşi se delimitează atribuţiile sfaturilor populare, ca organe alese, de cele ale comitetelor executive, acestea din urmă concentrează în fapt, puterea în mâinile lor, fiind supuse unei subordonări ierarhice riuroase. Consiliul de Miniştri al R.P.R. exercită dreptul de îndrumare şi control asupra activităţii comitetelor executive ale tuturor sfaturilor populare.
 

Information on content and structure

Contains also:Fondul cuprinde: Ordine ale organelor ierarhic superioare, instrucţiuni, dări de seamă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, decizii, planuri de producţie, de muncă, venituri şi cheltuieli, state de plată. Conţinutul informativ al documentelor acoperă o arie largă de probleme din domeniile: administraţiei locale, agriculturii, financiare; sănătăţii, învăţământului şi culturii, prevederilor sociale, problemele de personal ale sfaturilor populare, ale comitetelor executive şi secţiilor, instituţiilor şi intreprinderilor subordonate.
 

Conditions of access and use

Access regulations:Conform prevederilor art. 30 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată) și "Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale"
Language:română
Finding aids:Inventar nr. 153 (1951-1961)
 

Additional comments

Status continut descriere:Proiect
 

Usage

End of term of protection:12/31/1991
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Lucrător ANR
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=267359
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București