GL-F-00159 Comisia Mixtă a Prutului, 1870-1919 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:GL-F-00159
Ref. code AP:GL-F-00159
Title:Comisia Mixtă a Prutului
Creation date(s):1870 - 1919
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:37
Running meters:0.90
Archival Material Types:dosare
 

Information on context

Collection period:1866 - 1919
Administration history:În decembrie 1866 s-a încheiat la Bucureşti, între Principatele Române, Rusia şi Austro-Ungaria, o învoire internaţională sub numele de „Stipulaţiuni privitoare la navigaţiunea Prutului”. În art.7 al acestei "Stipulaţiuni" se prevedea instituirea Comisiei Mixte a Prutului, ”Comisia mixtă permanentă”, compusă din delegaţii Austriei, Rusiei şi Principatelor Române.
Atribuţiile Comisiei au vizat: indicarea şi executarea lucrărilor indispensabile la îmbunătăţirea albiei Prutului, punerea în aplicare a tarifului drepturilor de navigaţie, destinate la rambursarea cheltuielilor rezultate şi din întreţineri lucrări, elaborarea regulamentelor de poliţie fluvială, supravegherea întreţinerii lucrărilor şi observarea strictă a regulamentelor. În art.33 se precizeaza ca sediul Comisiei Mixte a Prutului să fie stabilit fie la Bucureşti, fie la Galaţi.
Şedinţele Comisiei s-au desfăşurat iniţial la Bucureşti, în localul Ministerului de Externe. Prima şedinţă a avut loc la 21.09.1870 şi delegaţii au fost din partea Austro-Ungariei, baronul de Pottemburg, din partea Rusiei, baronul d Offenberg iar din partea Principatelor, P. Donici, inspector general al căilor ferate. Cu această ocazie s-a stabilit ca sediul permanent al Comisiei să fie la Galaţi. În următoarele şedinţe, care s-au desfăşurat tot la Bucureşti s-au dezbătut şi hotărât regulamentele de navigaţie şi poliţie aplicabile pe cursul Prutului, tariful drepturilor de navigaţie percepute şi regulamentul special pentru administrarea Casei de navigaţie a Prutului. Aceste regulamente au fost elaborate de secretarul Comisiei Europene a Dunării. Prima şedinţă s-a desfăşurat la Galaţi la 10/22.04.1871 şi ulterioarele au avut loc tot în reşedinţa judeţului Covurlui.
Archival history:Fondul de arhivă a fost preluat de la Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (neinventariat, amestecat cu u.a. din fondul Comisia Europeana a Dunării). Fondul a fost prelucrat şi s-a întocmit proces verbal de luare în evidenţă în februarie 1979.
 

Information on content and structure

Contains also:Fondul conţine protocoale, corespondenţă, rapoarte, situaţii statistice, procese verbale, referitoare la: înfiinţarea Comisiei şi adoptarea regulamentelor de navigaţie, lucrări pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, subvenţiile statelor membre şi situaţia financiară, situaţia digurilor şi morilor de pe Prut, măsurile sanitare, delimitare frontiere, conflicte cu locuitorii unor localităţi de pe Prut.
System of arrangement:cronologic
 

Conditions of access and use

Access regulations:Conform prevederilor art. 30 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată) și "Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale"
Language:lb. română, lb. germană, lb. franceză
rusă
Finding aids:INVENTAR NR 219 (1870-1919)
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:SJAN Galaţi / Mariana Carp
Status continut descriere:Proiect
 

Usage

End of term of protection:12/31/1949
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Lucrător ANR
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=267404
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București