OT-F-00090 PRIMĂRIA COMUNEI CIREAŞOV, 1881-1968 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:OT-F-00090
Ref. code AP:OT-F-00090
Title:PRIMĂRIA COMUNEI CIREAŞOV
Creation date(s):1881 - 1968
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:632
Running meters:8.60
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:PRIMĂRIA COMUNEI CIREAŞOV
Collection period:1864 - 1949
Administration history:Satul Cireaşov a cărui denumire o poartă şi primăria respectivă a fost foarte vechi, într-un hrisov din 21 noiembrie 1398 prin care un dregător de seamă al lui Mircea cel Mare, anume Aldea, închină mănăstirii Cutlumuşul din Muntele Athos, satul arătat. Prin secolul XVI- lea Cireaşovul din Deal se găsea în posesiunea boerilor Craioveşti, după cum arată marele hrisov al Buzeştilor dat de Constantin vodă Şerban la 10 iunie 1654. Cireaşovul din Deal rămâne în stăpânirea Buzeştilor până la 1674, când Caplea Buzescu fiica lui Preda Buzescu şi jupâneasa Elina soţia Radului ban Buzescu dau mănăstirii Strehareţ această moşie. Comuna Cireaşov era formată din satele Cireaşov, Pârliţi, Satu nou, Coteşti şi Sărăceşti. Ţinea din punct de vedere administrativ de plasa Perieţi, judecătoria ocolului Slatina, circumscripţia medicală Dobrotinet, percepţia fiscală Oporelu. Corespondenţa se trimitea prin Oficiul Slatina. În războiul pentru reântregirea neamului, au murit 55 de oameni din comună. Atribuţiile primăriei ereau de a alcătui şi administra bugetul de venituri şi cheltuieli, de a impune taxe noi în folosul comunei, de a percepe taxe şi impozite stabilite prin lege, de întreţinerea drumurilor, de protejarea pădurilor, de a îmbunătăţii rasele de animale, de a lua măsurile necesare în cazul apariţiei vreunei epidemii şi de a-şi îndeplinii obligaţiile ce decurgeau din legi şi regulamente. Modificările legilor administrative din 1911, 1923 nu au adus schimbări în structura instituţiei. În perioada 1925 - 1930 a funcţionat ca sat în cadrul comunei Curtişoara ca apoi să revină la comună. În anul 1949 se formează Comitetul Provizoriu al comunei Cireaşov, care va face tranziţia la Sfatul Popular. Sfatul Popular al comunei Cireaşov a funcţionat până în anul 1968 când o dată cu reâmpărţirea administrativ teritorială comuna Cireaşov a fost desfiinţată iar localitatea a fost preluată de Oraşul Slatina ca suburbie.
 

Information on content and structure

Contains also:Documentele din acest fond conţin informaţii cu privire la: ordine, circulare primite de la forurile administrative superioare, decizii şi procese verbale ale consiliilor comunale, bugete de venituri şi cheltuieli ale primăriilor, corespondenţă cu camerele agricole, administraţiile financiare, instanţele judecătoreşti, comisariatele militare, statistici, tabele nominale cu cei împroprietăriţi, cu văduvele şi orfanii de război, cu mobilizarea tinerilor, state de plată, suprafeţele agricole cultivate, producţia la hectar, dezvoltarea industriei locale şi a comerţului, situaţia morilor, statistici sanitare, construcţii efectuate etc.
UD - FP Position (Classification system) (Link):OT-F-00090 PRIMĂRIA COMUNEI CIREAŞOV (Clasă)
 

Conditions of access and use

Archive/building:OT S.J.A.N. Olt
Access regulations:conform prevederilor Legii 16/1996 republicatã
Reproduction conditions:conform Legii 16/1996 republicată şi a regulamentului sălilor de studiu din Arhivele Naţionale
Finding aids:91
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=270308
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București