DJ-F-00510-1845-1 Corespondenţă cu Eforia Şcoalelor, 1845-1852 (niv.Dosar)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:DJ-F-00510-1845-1
Ref. code AP:DJ-F-00510-1845-1
Title:Corespondenţă cu Eforia Şcoalelor
Creation date(s):1845 - 1852
Level:niv.Dosar
 

Information on extent

Archival Material Types:dosar
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Parohia Bisericii Obedeanu Craiova
Administration history:Biserica Obedeanu din Craiova, ctitorie boierească a paharnicului Constantin Obedeanu, fost consilier imperial al Olteniei sub austrieci şi fost caimacam al Olteniei – a fost zidită din temelie la 1748 cu toată cheltuiala şi osteneala sa. De la început a hotărât ca această ctitorie să fie mănăstire, pentru care scop a înzestrat-o din marea lui avere, cu 8 moşii din venitul cărora se întreţinea mânăstirea cu personalul ei, compus din 3 preoţi şi un diacon, (până în 1889). Prin testamentul din 24 martie 1753, Constantin Obedeanu lăsa moşiile din: Giurgiţa, Soca, Tencănău, Sularii, Hamaradia, Mogoşani (Gorj), Albeşti şi Işalniţa. După moartea soţiei sale, singurul lor fiu Dumitrache a luat din mâna epitropilor administrarea bisericii şi a închinat-o prin actul din august 1759 către episcopul Grigorie al Râmnicului Noului Severin. În 1767 închina biserica ca metoh Sfintei Episcopii a Râmnicului. Sub această stăpânire ea a servit ca reşedinţă episcopilor. Sub administraţia Episcopiei biserica Obedeanu şi-a făcut marea ei reputaţie atât prin bogăţia odoarelor bisericeşti cât şi prin marile ei venituri care-i dădeau posibilitatea să fie în fruntea bisericilor bogate.
Vlădica Chesarie, cărturarul, Episcop al Râmnicului pune bazele „Şcoalei obşteşti” pentru învăţătura poporului românesc şi face la Craiova prima şcoală de învăţătură cu un dascăl sloven şi unul grec. În 1803 Şcoala de învăţătură obştească de la mănăstirea Obedeanului, a fost recunoscută şi organizată prin hrisovul domnesc al lui Constantin Vodă Ipsilanti ca şcoală pentru „fiii boierilor, cât şi a altora din scăpătate obraze”. În 1822 şcoala a devenit şcoală publică sub numele de „Şcoala Domnească” cu curs primar şi secundar, cu dascăli plătiţi din fondurile averilor Bisericii Obedeanu în care tinerimea Craiovei învăţa limba română, franceză şi elenă. Aceasta este prima şcoală românească din Oltenia (Parohia Bisericii Obedeanu, dos. 52, f. 26,28).
Până în 1863 biserica a funcţionat ca biserică de sine stătătoare întreţinând pe lângă şcoală şi un spital de bolnavi săraci.
În 1863 averile bisericii au fost secularizate de stat ea fiind întreţinută ca biserică de stat până în 1893 când pe baza legii clerului mirean a fost declarată biserica parohială a parohiei Obedeanu (dos. 52/1924, f. 28).
În anii 1895 – 1903 Col. Vasile Obedeanu şi urmaşii familiei Obedenilor desfăşoară un lung proces contra statului – înaintea instanţelor judecătoreşti de la Craiova şi Bucureşti - pentru recuperarea celor opt moşii lăsate de paharnicul Obedeanu, proces ce a fost câştigat definitiv de stat.
Source of transfer:Nicolăescu Gheorghe, preot Craiova
 

Information on content and structure

Contains also:Corespondenţă cu Eforia Şcoalelor referitoare la constituirea şi amenajarea încăperilor din curtea Bisericii Obedeanu, încadrări personal, procurare materiale pentru dotarea bisericii.
System of arrangement:cronologic pe probleme
 

Conditions of access and use

Access regulations:conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără blitz)
Language:română
Finding aids:Inventar: 863
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:S.J.A.N. Dolj – Mihaela Dudu
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:8.06.2016
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=770944
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București